مهندس مرتضي طاهري

09123770776
تهران-نارمک - جردن


آموزش زبان انگلیسی
 آموزش زبان انگلیسی
موزش زبان انگلیسی بصورت نیمه خصوصی (حداکثر ظرفیت 6 نفر) و خصوصی، حضوری (مونترال کانادا) و آنلاین (سایر شهرهای ایران، آمریکا، اروپا و ...) در دوره های فشرده و کوتاه مدت.  دوره فشرده و کوتاه مدت آزمون آیلتس .  دوره فشرده و کوتاه مدت آزمون تافل .  دوره فشرده و کوتاه مدت بحث آزاد Free Discussion سطح
پذیرش تحصیلی برای دانشگاههای خارج از کشور
 پذیرش تحصیلی برای دانشگاههای خارج از کشور
سب پذیرش تحصیلی از دانشگاههای معتبر اروپا . . --انجام کلیه امورپذیرش تحصیلی برای دانشگاههای خارج از کشور از مشاوره تااخذ پذیرش باصرف حداقل هزینه و در کوتاهترین زمان ممکن . . --انجام کلیه امور اخذ اقامت(کاری، سرمایه گذاری، کارآفرینی وخویش فرما یا خوداشتغالی) کشورهای کانادا، استرالیا، نیوزلند باصرف
آموزش زبان TOEFL IELTS
 آموزش زبان TOEFL IELTS
راگيري زبان انگليسي ميتواند براي شما علاقمندان مزاياي زيادي به ارمغان مياورد،كه از مهمترين آنها ميتوان به موارد زير اشاره كرد: . . --- با تسلط به زبان انگليسي ميتوانيد از مزيت داشتن مدارك معتبر بين المللي نظيرTOEFL, IELTS, GRE, TOLIMO و...براي گرفتن پذيرش تحصيلي از دانشگاههاي معتبر جهان، داشتن اقام
آموزش زبان TOEFL IELTS
 آموزش زبان TOEFL IELTS
راگيري زبان انگليسي ميتواند براي شما علاقمندان مزاياي زيادي به ارمغان مياورد،كه از مهمترين آنها ميتوان به موارد زير اشاره كرد: . . --- با تسلط به زبان انگليسي ميتوانيد از مزيت داشتن مدارك معتبر بين المللي نظيرTOEFL, IELTS, GRE, TOLIMO و...براي گرفتن پذيرش تحصيلي از دانشگاههاي معتبر جهان، داشتن اقام
تدریس زبان انگلیسی و فرانسه
 تدریس زبان انگلیسی و فرانسه
دریس خصوصی و نیمه خصوصی زبان انگلیسی و فرانسه . . --تدریس زبان انگلیسی و فرانسه بصورت فشرده و بدون فوت وقت و هزینه اضافه . . --ترجمه کلیه متون ، فارسی به انگلیسی ، فرانسه و بالعکس . . --ترجمه شفاهی و حضوری جهت مذاکرات تجاری و اداری . . --انجام کلیه امورپذیرش تحصیلی برای دانشگاههای خارج از کشور ا
آموزش زبان با شرایطی عالی TOEFL IELTS
 آموزش زبان با شرایطی عالی TOEFL IELTS
راگیری زبان انگلیسی میتواند برای شما علاقمندان مزایای زیادی به ارمغان بیاورد،که از مهمترین آنها میتوان به موارد زیر اشاره کرد: . . --- با تسلط به زبان انگلیسی میتوانید از مزیت داشتن مدارک معتبر بین المللی نظیرTOEFL, IELTS, GRE, TOLIMO و...برای گرفتن پذیرش تحصیلی از دانشگاههای معتبر جهان، داشتن اقام
اخذ پذیرش تحصیلی
 اخذ پذیرش تحصیلی
نجام کلیه امورپذیرش تحصیلی برای دانشگاههای خارج از کشور از مشاوره تااخذ پذیرش باصرف حداقل هزینه و در کوتاهترین زمان ممکن . . --انجام کلیه امور اخذ اقامت(کاری ، سرمایه گذاری ، کارآفرینی وخویش فرما یا خوداشتغالی)از مشاوره تا شبیه سازی و قبولی در مصاحبه باصرف حداقل هزینه و در کوتاهترین زمان ممکن . .
تدریس خصوصی و نیمه خصوصی زبان انگلیسی و فرانسه
 تدریس خصوصی و نیمه خصوصی زبان انگلیسی و فرانسه
. . تدریس زبان انگلیسی و فرانسه . . تدریس خصوصی و نیمه خصوصی زبان انگلیسی و فرانسه . . --تدریس زبان انگلیسی و فرانسه بصورت فشرده و بدون فوت وقت و هزینه اضافه . . --ترجمه کلیه متون ، فارسی به انگلیسی ، فرانسه و بالعکس . . --ترجمه شفاهی و حضوری جهت مذاکرات تجاری و اداری . . --انجام کلیه امورپذیر
اقامت کانادا و استرالیا
 اقامت کانادا و استرالیا
-انجام کلیه امورپذیرش تحصیلی برای دانشگاههای خارج از کشور از مشاوره تااخذ پذیرش باصرف حداقل هزینه و در کوتاهترین زمان ممکن . . . . --انجام کلیه امور اخذ اقامت(کاری،سرمایه گذاری،کارآفرینی وخویش فرما یا خوداشتغالی)از مشاوره تا شبیه سازی و قبولی در مصاحبه باصرف حداقل هزینه و در کوتاهترین زمان ممکن .
فراگیری زبان انگلیسیTOEF IELTS
 فراگیری زبان انگلیسیTOEF IELTS
راگیری زبان انگلیسی میتواند برای شما علاقمندان مزایای زیادی به ارمغان بیاورد،که از مهمترین آنها میتوان به موارد زیر اشاره کرد: . . --- با تسلط به زبان انگلیسی میتوانید از مزیت داشتن مدارک معتبر بین المللی نظیرTOEFL, IELTS, GRE, TOLIMO و...برای گرفتن پذیرش تحصیلی از دانشگاههای معتبر جهان، داشتن اقام
دریس خصوصی و نیمه خصوصی زبان انگلیسی و فرانسه
 دریس خصوصی و نیمه خصوصی زبان انگلیسی و فرانسه
-تدریس خصوصی و نیمه خصوصی زبان انگلیسی و فرانسه . . . . --تدریس زبان انگلیسی و فرانسه بصورت فشرده و بدون فوت وقت و هزینه اضافه . . . . --ترجمه کلیه متون، فارسی به انگلیسی، فرانسه و بالعکس . . . . --ترجمه شفاهی و حضوری جهت مذاکرات تجاری و اداری . . . . --انجام کلیه امورپذیرش تحصیلی برای د
فراگیری زبان انگلیسیTOEF IELTS
 فراگیری زبان انگلیسیTOEF IELTS
راگیری زبان انگلیسی میتواند برای شما علاقمندان مزایای زیادی به ارمغان بیاورد،که از مهمترین آنها میتوان به موارد زیر اشاره کرد: . . --- با تسلط به زبان انگلیسی میتوانید از مزیت داشتن مدارک معتبر بین المللی نظیرTOEFL, IELTS, GRE, TOLIMO و...برای گرفتن پذیرش تحصیلی از دانشگاههای معتبر جهان، داشتن اقام
آموزش زبان IELTS TOEFL
 آموزش زبان IELTS TOEFL
. . فراگيري زبان انگليسي ميتواند براي شما علاقمندان مزاياي زيادي به ارمغان بياورد،که از مهمترين آنها ميتوان به موارد زير اشاره کرد: . . --- با تسلط به زبان انگليسي ميتوانيد از مزيت داشتن مدارک معتبر بين المللي نظيرTOEFL, IELTS, GRE, TOLIMO و...براي گرفتن پذيرش تحصيلي از دانشگاههاي معتبر جهان، داشت
انجام کلیه امورپذیرش تحصیلی
 انجام کلیه امورپذیرش تحصیلی
نجام کلیه امورپذیرش تحصیلی برای دانشگاههای خارج از کشور از مشاوره تااخذ پذیرش باصرف حداقل هزینه و در کوتاهترین زمان ممکن . . . . --انجام کلیه امور اخذ اقامت(کاری ، سرمایه گذاری ، کارآفرینی وخویش فرما یا خوداشتغالی) کشورهای کانادا ، استرالیا ، نیوزلند باصرف حداقل هزینه و در کوتاهترین زمان ممکن .
تدريس زبان انگليسي فرانسه
 تدريس زبان انگليسي فرانسه
-تدريس خصوصي و نيمه خصوصي زبان انگليسي و فرانسه . . . . --تدريس زبان انگليسي و فرانسه بصورت فشرده و بدون فوت وقت و هزينه اضافه . . . . --ترجمه كليه متون، فارسي به انگليسي، فرانسه و بالعكس . . . . --ترجمه شفاهي و حضوري جهت مذاكرات تجاري و اداري . . . . --انجام كليه امور اخذ اقامت(كاري، سر
ترجمه کليه متون فارسي به انگليسي فرانسه
 ترجمه کليه متون  فارسي به انگليسي فرانسه
-ترجمه كليه متون، فارسي به انگليسي،فرانسه و بالعكس . . . . --ترجمه شفاهي و حضوري جهت مذاكرات تجاري و اداري . . . . --تدريس خصوصي و نيمه خصوصي زبان انگليسي و فرانسه . . . . --تدريس زبان انگليسي و فرانسه بصورت فشرده بدون فوت وقت و هزينه اضافه . . . . --انجام كليه امور اخذ اقامت(كاري، سرماي
انجام کلیه امور اخذ اقامت کانادا استرالیا نیوز
 انجام کلیه امور اخذ اقامت کانادا استرالیا نیوز
نجام کلیه امور اخذ اقامت "کاری ، سرمایه گذاری ، کارآفرینی وخویش فرما یا خوداشتغالی" کشورهای کانادا - استرالیا - نیوزلند باصرف حداقل هزینه و در کوتاهترین زمان ممکن . . . . +-انجام کلیه امورپذیرش تحصیلی برای دانشگاههای خارج از کشور از مشاوره تااخذ پذیرش باصرف حداقل هزینه و در کوتاهترین زمان ممکن .
انجام كليه امورپذيرش تحصيلي دانشگاههاي خارج از كشو
 انجام كليه امورپذيرش تحصيلي دانشگاههاي خارج از كشو
انجام كليه امورپذيرش تحصيلي براي دانشگاههاي خارج از كشور از مشاوره تااخذ پذيرش باصرف حداقل هزينه و در كوتاهترين زمان ممكن . . . . + انجام كليه امور اخذ اقامت(كاري، سرمايه گذاري، كارآفريني وخويش فرما يا خوداشتغالي) کشورهاي کانادا، استراليا، نيوزلند باصرف حداقل هزينه و در كوتاهترين زمان ممكن . .