مهندس مرتضي طاهري

تهران
09123770776
تهران-نارمک - جردن

انجام کلیه امورپذیرش تحصیلی

انجام کلیه امورپذیرش تحصیلی برای دانشگاههای خارج از کشور از مشاوره تااخذ پذیرش باصرف حداقل هزینه و در کوتاهترین زمان ممکن . . . . --انجام کلیه امور اخذ اقامت(کاری ، سرمایه گذاری ، کارآفرینی وخویش فرما یا خوداشتغالی) کشورهای کانادا ، استرالیا ، نیوزلند باصرف حداقل هزینه و در کوتاهترین زمان ممکن . ...

انجام کلیه امور اخذ اقامت کانادا استرالیا نیوز

انجام کلیه امور اخذ اقامت "کاری ، سرمایه گذاری ، کارآفرینی وخویش فرما یا خوداشتغالی" کشورهای کانادا - استرالیا - نیوزلند باصرف حداقل هزینه و در کوتاهترین زمان ممکن . . . . +-انجام کلیه امورپذیرش تحصیلی برای دانشگاههای خارج از کشور از مشاوره تااخذ پذیرش باصرف حداقل هزینه و در کوتاهترین زمان ممکن ....

اقامت کانادا و استرالیا

--انجام کلیه امورپذیرش تحصیلی برای دانشگاههای خارج از کشور از مشاوره تااخذ پذیرش باصرف حداقل هزینه و در کوتاهترین زمان ممکن . . . . --انجام کلیه امور اخذ اقامت(کاری،سرمایه گذاری،کارآفرینی وخویش فرما یا خوداشتغالی)از مشاوره تا شبیه سازی و قبولی در مصاحبه باصرف حداقل هزینه و در کوتاهترین زمان ممکن ...

دریس خصوصی و نیمه خصوصی زبان انگلیسی و فرانسه

--تدریس خصوصی و نیمه خصوصی زبان انگلیسی و فرانسه . . . . --تدریس زبان انگلیسی و فرانسه بصورت فشرده و بدون فوت وقت و هزینه اضافه . . . . --ترجمه کلیه متون، فارسی به انگلیسی، فرانسه و بالعکس . . . . --ترجمه شفاهی و حضوری جهت مذاکرات تجاری و اداری . . . . --انجام کلیه امورپذیرش تحصیلی برای ...

تدریس زبان انگلیسی و فرانسه

تدریس خصوصی و نیمه خصوصی زبان انگلیسی و فرانسه . . --تدریس زبان انگلیسی و فرانسه بصورت فشرده و بدون فوت وقت و هزینه اضافه . . --ترجمه کلیه متون ، فارسی به انگلیسی ، فرانسه و بالعکس . . --ترجمه شفاهی و حضوری جهت مذاکرات تجاری و اداری . . --انجام کلیه امورپذیرش تحصیلی برای دانشگاههای خارج از کشور ...

آموزش زبان با شرایطی عالی TOEFL IELTS

فراگیری زبان انگلیسی میتواند برای شما علاقمندان مزایای زیادی به ارمغان بیاورد،که از مهمترین آنها میتوان به موارد زیر اشاره کرد: . . --- با تسلط به زبان انگلیسی میتوانید از مزیت داشتن مدارک معتبر بین المللی نظیرTOEFL, IELTS, GRE, TOLIMO و...برای گرفتن پذیرش تحصیلی از دانشگاههای معتبر جهان، داشتن اقا...

اخذ پذیرش تحصیلی

انجام کلیه امورپذیرش تحصیلی برای دانشگاههای خارج از کشور از مشاوره تااخذ پذیرش باصرف حداقل هزینه و در کوتاهترین زمان ممکن . . --انجام کلیه امور اخذ اقامت(کاری ، سرمایه گذاری ، کارآفرینی وخویش فرما یا خوداشتغالی)از مشاوره تا شبیه سازی و قبولی در مصاحبه باصرف حداقل هزینه و در کوتاهترین زمان ممکن . ....

تدریس خصوصی و نیمه خصوصی زبان انگلیسی و فرانسه

. . تدریس زبان انگلیسی و فرانسه . . تدریس خصوصی و نیمه خصوصی زبان انگلیسی و فرانسه . . --تدریس زبان انگلیسی و فرانسه بصورت فشرده و بدون فوت وقت و هزینه اضافه . . --ترجمه کلیه متون ، فارسی به انگلیسی ، فرانسه و بالعکس . . --ترجمه شفاهی و حضوری جهت مذاکرات تجاری و اداری . . --انجام کلیه امورپذی...

آموزش زبان انگلیسی

آموزش زبان انگلیسی بصورت نیمه خصوصی (حداکثر ظرفیت 6 نفر) و خصوصی، حضوری (مونترال کانادا) و آنلاین (سایر شهرهای ایران، آمریکا، اروپا و ...) در دوره های فشرده و کوتاه مدت.  دوره فشرده و کوتاه مدت آزمون آیلتس .  دوره فشرده و کوتاه مدت آزمون تافل .  دوره فشرده و کوتاه مدت بحث آزاد Free Discussion سطح...

پذیرش تحصیلی برای دانشگاههای خارج از کشور

کسب پذیرش تحصیلی از دانشگاههای معتبر اروپا . . --انجام کلیه امورپذیرش تحصیلی برای دانشگاههای خارج از کشور از مشاوره تااخذ پذیرش باصرف حداقل هزینه و در کوتاهترین زمان ممکن . . --انجام کلیه امور اخذ اقامت(کاری، سرمایه گذاری، کارآفرینی وخویش فرما یا خوداشتغالی) کشورهای کانادا، استرالیا، نیوزلند باصرف...