ثقفی

تهران
09124222380

انجام خدمات مالیاتی

رزومــــــــــه اینجانب شامل سوابق تحصــــــیـــــلی . . و تجربی به همراه مهارتها و تواناییهای مرتبــــــــــط . . به شـــــــــــــــــــــــــــــــرح ذیــــل تقدیم می گردد: . . . . سوابق تحصیلی ، علمی ، آموزشی : . . . . 1)کارشناسی ارشد حسـابـداری . . . . 2)دوره تکمیلی استانـداردهای حسا...

انجام خدمات مالیاتی مالی وحسابرسی

رزومــــــــــه اینجانب شامل سوابق تحصــــــیـــــلی . . و تجربی به همراه مهارتها و تواناییهای مرتبــــــــــط . . به شـــــــــــــــــــــــــــــــرح ذیــــل تقدیم می گردد: . . . . سوابق تحصیلی ، علمی ، آموزشی : . . . . 1)کارشناسی ارشد حسـابـداری . . . . 2)دوره تکمیلی استانـداردهای حسا...

سمپاشی انواع حشرات

سمپاشی تهران . . . . *******اولین شرکت باسابقه ومطمئن**** . . . . موثرترین سموم خارجی و ترکیبی با ضمانتنامه کتبی بدون بو ، و لک ، ریشه کنی کلیه حشرات موذی ، (سوسک ، ساس ، موش ، موریانه ، مگس ، پشه ، مارموک و...) . . . . منازل ، هتلها ، مجتمع ها ، رستوران ها ، سفارت خانه ها ، مسکونی ، تجاری ...