بیتا کاوش صنعت فراهانی

77108366-09121495120


آموزش جوش و بازرسی به همراه صدور گواهینامه معتبر
۹۵مرداد۱۱
 آموزش جوش و بازرسی به همراه صدور گواهینامه معتبر
ارائه خدمات آموزش کاملا تخصصی وتضمینی درمحل ,انواع روشهای جوشکاری(MIG-MAG-TIG-SMAW-SAW) به همراه صدورگواهینامه معتبر-تست وآزمایشات غیرمخربNDT-جوشکاریهای خاص درمحل . ...