حجازی

09301660518
تهران


تدریس خصوصی المپیاد فیزیک توسط دانشجوی دکترای صنعت
۹۵مرداد۱۰
 تدریس خصوصی المپیاد فیزیک توسط دانشجوی دکترای صنعت
تدریس خصوصی المپیاد فیزیک تدریس از پایه ---------------------------------------- --------------------------- توسط دانشجوی دکتری دانشگاه صنعتی شریف دارنده مدال برنز کشوری المپیاد فیزیک سابقه تدریس المپیاد در مدارس تیزهوشان (سمپاد) ---------------------------------------- --------------------------- ...