حجازی

09301660518
تهران


تدریس خصوصی المپیاد فیزیک توسط دانشجوی دکترای صنعت
 تدریس خصوصی المپیاد فیزیک توسط دانشجوی دکترای صنعت
دریس خصوصی المپیاد فیزیک . تدریس از پایه . ---------------------------------------- --------------------------- . توسط دانشجوی دکتری دانشگاه صنعتی شریف . دارنده مدال برنز کشوری المپیاد فیزیک . سابقه تدریس المپیاد در مدارس تیزهوشان (سمپاد) . ---------------------------------------- ------------------