ساتل رایان

021-66412361
خیابان انقلاب روبروی درب اصلی دانشگاه تهران مجتمع فروزنده واحد 508


اصطلاحات انگلیسی در فیلم
 اصطلاحات انگلیسی در فیلم
تنها مرجع آموزش اصطلاحات انگلیسی . •آموزش اصطلاحات انگلیسی بر اساس کتابهای NTC , Slang Expressions & Idioms . •15000اصطلاح کاربردی در زبان انگلیسی به همراه قطعه فیلم های متنوع به منظور یادگیری بهتر . •30000 مثال برای درک بهتر اصطلاحات . •جستجوی اصطلاحات به انگلیسی و فارسی به همراه تلفظ کلیه اصطلاحات
خودآموز زبان انگلیسی
 خودآموز زبان انگلیسی
یش از 2500 دقیقه فیلم آموزشی تدریس تشریحی توسط استاد در قسمت آموزشگاه مجازی . 128 فیلم و 128 مکالمه کوتاه با لهجه آمریکایی همراه با متن انگلیسی و ترجمه فارسی با قابلیت تکرار صدای هر یک از جملات در متن فیلم ها یا مکالمه ها به دفعات. آموزش مرحله گرامری انگلیسی به فارسی همراه با ارائه مثال و 4000 تمرین