ساتل رایان

021-66412361
خیابان انقلاب روبروی درب اصلی دانشگاه تهران مجتمع فروزنده واحد 508


اصطلاحات انگلیسی در فیلم
۹۳دی۲
 اصطلاحات انگلیسی در فیلم
•تنها مرجع آموزش اصطلاحات انگلیسی •آموزش اصطلاحات انگلیسی بر اساس کتابهای NTC , Slang Expressions & Idioms •15000اصطلاح کاربردی در زبان انگلیسی به همراه قطعه فیلم های متنوع به منظور یادگیری بهتر •30000 مثال برای درک بهتر اصطلاحات •جستجوی اصطلاحات به انگلیسی و فارسی به همراه تلفظ کلیه اصطلاحات •مناسب...
خودآموز زبان انگلیسی
۹۵مرداد۱۰
 خودآموز زبان انگلیسی
بیش از 2500 دقیقه فیلم آموزشی تدریس تشریحی توسط استاد در قسمت آموزشگاه مجازی 128 فیلم و 128 مکالمه کوتاه با لهجه آمریکایی همراه با متن انگلیسی و ترجمه فارسی با قابلیت تکرار صدای هر یک از جملات در متن فیلم ها یا مکالمه ها به دفعات. آموزش مرحله گرامری انگلیسی به فارسی همراه با ارائه مثال و 4000 تمرین ...