گروه صنعتی تیدا

تهران
09125804652
کرج

پیوند زن و بذرکار سینی نشا تیدا

تولید کننده ماشین های صنعتی و کشاورزی. . بذرکار سینی نشا ( سیدر ) . با قابلیت کشت 540 سینی در ساعت . تولید کننده انواع نشا کار . ربات پیوندزن نشاء . خط تولید کامل بذر نشا . برگ زن چغندر قند سه ردیفه و شش ردیفه. چغندرکن digger . ماشین های چغندرقند . انواع چوب خردکن ( چیپر ) با قابلیت خرد کردن شاخ و ...

سیدر تیدا

تولید کننده ماشین های صنعتی و کشاورزی. . بذرکار سینی نشا ( سیدر ) . با قابلیت کشت 540 سینی در ساعت . تولید کننده انواع نشا کار . ربات پیوندزن نشاء . خط تولید کامل بذر نشا . برگ زن چغندر قند سه ردیفه و شش ردیفه. چغندرکن digger . ماشین های چغندرقند . انواع چوب خردکن ( چیپر ) با قابلیت خرد کردن شاخ و ...

ربات پیوند زن نشا و سیدر تیدا

تولید کننده ماشین های صنعتی و کشاورزی. . بذرکار سینی نشا ( سیدر ) . با قابلیت کشت 540 سینی در ساعت . تولید کننده انواع نشا کار . ربات پیوندزن نشاء . خط تولید کامل بذر نشا . برگ زن چغندر قند سه ردیفه و شش ردیفه. چغندرکن digger . ماشین های چغندرقند . انواع چوب خردکن ( چیپر ) با قابلیت خرد کردن شاخ و ...

ربات پیوند زن نشا سیدربذرکار سینی نشا

تتولید کننده ماشین های صنعتی و کشاورزی. . بذرکار سینی نشا ( سیدر ) . با قابلیت کشت 540 سینی در ساعت . تولید کننده انواع نشا کار . ربات پیوندزن نشاء . خط تولید کامل بذر نشا . برگ زن چغندر قند سه ردیفه و شش ردیفه. چغندرکن digger . ماشین های چغندرقند . انواع چوب خردکن ( چیپر ) با قابلیت خرد کردن شاخ و...

تجهیزات تولید نشا

تولید کودپاش دامی و مرغی 6 و 4 تن سانتریفیو‍‍ژ با عرض کار 15 متر . . . کودپاش دامی و مرغی دو چرخ 3 تن با عرض کار 15 متر. . . تولید کننده ماشین های صنعتی و کشاورزی. . بذرکار سینی نشا ( سیدر ) . با قابلیت کشت 540 سینی در ساعت . تولید کننده انواع نشا کار . ربات پیوندزن نشاء . خط تولید کامل بذر نشا...

ربات پیوند زن نشا

تولید کننده ماشین های صنعتی و کشاورزی. . بذرکار سینی نشا ( سیدر ) . با قابلیت کشت 540 سینی در ساعت . تولید کننده انواع نشا کار . ربات پیوندزن نشاء . خط تولید کامل بذر نشا . برگ زن چغندر قند سه ردیفه و شش ردیفه. چغندرکن digger . ماشین های چغندرقند . انواع چوب خردکن ( چیپر ) با قابلیت خرد کردن شاخ و ...

بذر کار سینی نشا

تولید کننده ماشین های صنعتی و کشاورزی. . بذرکار سینی نشا ( سیدر ) . با قابلیت کشت 540 سینی در ساعت . تولید کننده انواع نشا کار . ربات پیوندزن نشاء . خط تولید کامل بذر نشا . برگ زن چغندر قند سه ردیفه و شش ردیفه. چغندرکن digger . ماشین های چغندرقند . انواع چوب خردکن ( چیپر ) با قابلیت خرد کردن شاخ و ...

تولیدات تیدا

تولید کننده ماشین های صنعتی و کشاورزی. . بذرکار سینی نشا ( سیدر ) . با قابلیت کشت 540 سینی در ساعت . تولید کننده انواع نشا کار . ربات پیوندزن نشاء . خط تولید کامل بذر نشا . برگ زن چغندر قند سه ردیفه و شش ردیفه. چغندرکن digger . ماشین های چغندرقند . انواع چوب خردکن ( چیپر ) با قابلیت خرد کردن شاخ و ...

پیوندزن نشاء

تولید کننده ماشین های صنعتی و کشاورزی. . بذرکار سینی نشا ( سیدر ) . با قابلیت کشت 540 سینی در ساعت . تولید کننده انواع نشا کار . ربات پیوندزن نشاء . خط تولید کامل بذر نشا . برگ زن چغندر قند سه ردیفه و شش ردیفه. چغندرکن digger . ماشین های چغندرقند . انواع چوب خردکن ( چیپر ) با قابلیت خرد کردن شاخ و ...

سیدر بذرکار سینی نشا

فرو ش انواع تراکتور های مسی فرگوسن؛ نیوهلند؛ لندینی و جاندیر صفرو کارکرده. . انواع کودپاش دامی و مرغی سانتریفیوژ زراعی 3 ،4 و 6 تن، . . کودریز باغی جهت استفاده در چال کود باغات و زراعت4 و 6 تن، . . بستر ساز ماسه ریز دامی 7 تن جهت استفاده در سیستم فری استال. . . کمپوست ریز و کمپوست پاش بوم دار...

ربات پیوندزن نشا

بذرکار سینی نشا ( سیدر ) . با قابلیت کشت 540 سینی در ساعت . تولید کننده انواع نشا کار . خط تولید کامل بذر نشا . برگ زن چغندر قند سه ردیفه و شش ردیفه. چغندرکن digger . ماشین های چغندرقند . فروش انواع تراکتور های مسی فرگوسن؛ نیوهلند؛ لندینی و جاندیر صفرو کارکرده. . انواع کودپاش دامی و مرغی سانتریفیو...

تجهیزات گلخانه ای تیدا

پیوندزن نشا- بذرکار سینی نشا-فروش و خرید انواع تراکتور های مسی فرگوسن؛ نیوهلند؛ لندینی و جاندیر صفرو کارکرده. . انواع کودپاش دامی و مرغی سانتریفیوژ زراعی 3 ،4 و 6 تن، . . کودریز باغی جهت استفاده در چال کود باغات و زراعت4 و 6 تن، . . بستر ساز ماسه ریز دامی 7 تن جهت استفاده در سیستم فری استال. ....

فروش تجهیزات گلخانه ای و کشاورزی

تجهیزات گلخانه ای و تولید نشا- فروش تراکتور های صفر 285 و 399 جفت و تک. . فروش تراکتور های نیوهلند. . تراکتور های سام ایتالیا. . فروش انواع ماشین های کشاورزی. . بذر کار غلات مکانیکی و پنوماتیک. . خاک ورز های حفاظتی. . ماشین کاشت مستقیم نوتیلیج. . کودپاش های دامی زراعی و باغی. . کودپاش کودریز...

کودپاش دامی لجن پاش

تیدا تولید کننده انواع اسپریدرها: . . ماشین لجن پاش کود دامی جهت پاشش کود های دامی و مرغی با رطوبت خیلی بالا در باغات و مزارع. . ماشین کاشت و تزریق کود دامی ارگانیک یلیت شده یا گرانوله در زراعت و باغات. . انواع کودپاش دامی و مرغی سانتریفیوژ زراعی 3 ،4 و 6 تن، . . کودریز باغی جهت استفاده در چال ...

فروش ادوات کشاورزی و تولید نشا

فرو ش انواع تراکتور های مسی فرگوسن؛ نیوهلند؛ لندینی و جاندیر صفرو کارکرده. . انواع کودپاش دامی و مرغی سانتریفیوژ زراعی 3 ،4 و 6 تن، . . کودریز باغی جهت استفاده در چال کود باغات و زراعت4 و 6 تن، . . بستر ساز ماسه ریز دامی 7 تن جهت استفاده در سیستم فری استال. . . کمپوست ریز و کمپوست پاش بوم دار...

فروش ماشین های گلخانه ای

فروش تراکتور های صفر 285 و 399 جفت و تک. . فروش تراکتور های نیوهلند. . تراکتور های سام ایتالیا. . فروش انواع ماشین های کشاورزی. . بذر کار غلات مکانیکی و پنوماتیک. . خاک ورز های حفاظتی. . ماشین کاشت مستقیم نوتیلیج. . کودپاش های دامی زراعی و باغی. . کودپاش کودریز دومنظوره. . کودپاش شیمیایی. ...

فروش تجهیزات گلخانه ای

فروش تراکتور های صفر 285 و 399 جفت و تک. . فروش تراکتور های نیوهلند. . تراکتور های سام ایتالیا. . فروش انواع ماشین های کشاورزی. . بذر کار غلات مکانیکی و پنوماتیک. . خاک ورز های حفاظتی. . ماشین کاشت مستقیم نوتیلیج. . کودپاش های دامی زراعی و باغی. . کودپاش کودریز دومنظوره. . کودپاش شیمیایی. ...

کودپاش لجن پاش دامی

ماشین کودپاش دامی لجن پاش با ظرفیت 6 متر مکعب جهت پاشش کودهای دامی و مرغی با رطوبت بالا. . انواع کودپاش دامی و مرغی سانتریفیوژ زراعی 3 ،4 و 6 تن، . . کودریز باغی جهت استفاده در چال کود باغات و زراعت4 و 6 تن، . . بستر ساز ماسه ریز دامی 7 تن جهت استفاده در سیستم فری استال. . . کمپوست ریز و کمپو...

فروش ویژه تراکتور جاندیر

فروش انواع تراکتور های مسی فرگوسن 285 و 399 جفت و تک. . تراکتور والترا و نیوهلند؛ لندینی. . انواع تراکتور های جاندیر. . تولید و فروش انواع ادوات کشاورزی شامل: . . انواع کودپاش دامی و مرغی سانتریفیوژ زراعی 3 ،4 و 6 تن، . . کودریز باغی جهت استفاده در چال کود باغات و زراعت4 و 6 تن، . . بستر ساز...

فروش تراکتور

فروش انواع تراکتور های مسی فرگوسن 285 و 399 جفت و تک. . تراکتور والترا و نیوهلند؛ انواع تراکتور های جاندیر. . تولید و فروش انواع ادوات کشاورزی شامل: . . انواع کودپاش دامی و مرغی سانتریفیوژ زراعی 3 ،4 و 6 تن، . . کودریز باغی جهت استفاده در چال کود باغات و زراعت4 و 6 تن، . . بستر ساز ماسه ریز د...

کودپاش

فروش انواع کودپاش دامی با قابلیت های مختلف. . کودپاش دامی زراعی با ظرفیت 5/6 و 5/3 متر مکعب. . کودریز باغی با ظرفیت و ابعاد مختلف؛ (بنا به سفارش مشتری) . . کودریز کودپاش دومنظوره باغی و زراعی. . کودپاش شیمیایی با تناژ 500 و 3000 کیلویی. . لجن پاش کود دامی جهت پاشش کودهای دامی با رطوبت بالا. ....

کودپاش دامی شیمیایی تیدا

فرو ش انواع تراکتور های مسی فرگوسن؛ نیوهلند؛ لندینی و جاندیر صفرو کارکرده. . انواع کودپاش دامی و مرغی سانتریفیوژ زراعی 3 ،4 و 6 تن، . . کودریز باغی جهت استفاده در چال کود باغات و زراعت4 و 6 تن، . . بستر ساز ماسه ریز دامی 7 تن جهت استفاده در سیستم فری استال. . . کمپوست ریز و کمپوست پاش بوم دار...

فروش ادوات کشاورزی گروه صنعتی تیدا

فرو ش انواع تراکتور های مسی فرگوسن؛ نیوهلند؛ لندینی و جاندیر صفرو کارکرده. . انواع کودپاش دامی و مرغی سانتریفیوژ زراعی 3 ،4 و 6 تن، . . کودریز باغی جهت استفاده در چال کود باغات و زراعت4 و 6 تن، . . بستر ساز ماسه ریز دامی 7 تن جهت استفاده در سیستم فری استال. . . کمپوست ریز و کمپوست پاش بوم دار...

فروش ادوات کشاورزی

فروش انواع تراکتور های مسی فرگوسن؛ نیوهلند؛ لندینی و جاندیر صفرو کارکرده. . انواع کودپاش دامی و مرغی سانتریفیوژ زراعی 3 ،4 و 6 تن، . . کودریز باغی جهت استفاده در چال کود باغات و زراعت4 و 6 تن، . . بستر ساز ماسه ریز دامی 7 تن جهت استفاده در سیستم فری استال. . . کمپوست ریز و کمپوست پاش بوم دار ...

ادوات کشاورزی و گلخانه ای

فرو ش انواع تراکتور های مسی فرگوسن؛ نیوهلند؛ لندینی و جاندیر صفرو کارکرده. . انواع کودپاش دامی و مرغی سانتریفیوژ زراعی 3 ،4 و 6 تن، . . کودریز باغی جهت استفاده در چال کود باغات و زراعت4 و 6 تن، . . بستر ساز ماسه ریز دامی 7 تن جهت استفاده در سیستم فری استال. . . کمپوست ریز و کمپوست پاش بوم دار...

خرید و فروش تراکتور

فرو ش انواع تراکتور های مسی فرگوسن؛ نیوهلند؛ . انواع کودپاش دامی و مرغی سانتریفیوژ زراعی 3 ،4 و 6 تن، . . کودریز باغی جهت استفاده در چال کود باغات و زراعت4 و 6 تن، . . بستر ساز ماسه ریز دامی 7 تن جهت استفاده در سیستم فری استال. . . کمپوست ریز و کمپوست پاش بوم دار 6 تن، . . کودپاش هلیسی 12 تن...

فروش ادوات کشاورزی و گلخانه ای

فرو ش انواع تراکتور های مسی فرگوسن؛ نیوهلند؛ لندینی و جاندیر صفرو کارکرده. . انواع کودپاش دامی و مرغی سانتریفیوژ زراعی 3 ،4 و 6 تن، . . کودریز باغی جهت استفاده در چال کود باغات و زراعت4 و 6 تن، . . بستر ساز ماسه ریز دامی 7 تن جهت استفاده در سیستم فری استال. . . کمپوست ریز و کمپوست پاش بوم دار...

فروش تراکتور

تیدا فروش انواع تراکتور های مسی فرگوسن 285 و 399 جفت و تک. . تراکتور والترا و نیوهلند؛ لندینی. . انواع تراکتور های جاندیر. . تولید و فروش انواع ادوات کشاورزی شامل: . . انواع کودپاش دامی و مرغی سانتریفیوژ زراعی 3 ،4 و 6 تن، . . کودریز باغی جهت استفاده در چال کود باغات و زراعت4 و 6 تن، . . بست...

کودپاش کنار پاش تیدا

تیدا تولید کننده انواع اسپریدرها: . . ماشین لجن پاش کود دامی جهت پاشش کود های دامی و مرغی با رطوبت خیلی بالا در باغات و مزارع. . ماشین کاشت و تزریق کود دامی ارگانیک یلیت شده یا گرانوله در زراعت و باغات. . انواع کودپاش دامی و مرغی سانتریفیوژ زراعی 3 ،4 و 6 تن، . . کودریز باغی جهت استفاده در چال ...

فروش ادوات کشاورزی

انواع کودپاش دامی و مرغی سانتریفیوژ زراعی 3 ،4 و 6 تن، . . کودریز باغی جهت استفاده در چال کود باغات و زراعت4 و 6 تن، . . بستر ساز ماسه ریز دامی 7 تن جهت استفاده در سیستم فری استال. . . کمپوست ریز و کمپوست پاش بوم دار 6 تن، . . کودپاش هلیسی 12 تن، . . کودپاش شیمیایی 500 کیلویی؛ 3 و 6 تنی. ...

کودریز دامی دو منظوره تیدا

پس از موفقیت در تولید کودپاش های قبل حالا . . کودپاش دامی دو منظوره جهت کار همزمان در باغ و زراعت را تولید نمود. . این کودپاش دامی قابلبت پاشش یکنواخت کود دامی و مرغی در زمین های زراعی و همچنین قابلیت ریزش کود در چال کود باغات را دارد. . دارای خردکن و سرند جهت چلوگیری از ناخالصی های کود دامی می ب...

انواع کودپاش اسپریدر تیدا

عرضه ادوات کشاورزی . انواع کودپاش دامی و مرغی 6 و 4 تن سانتریفیو‍‍ژ با عرض کار 15 متر. کودپاش دامی و مرغی دو چرخ 3 تن با عرض کار 12 متر. کودریز دامی و مرغی بوم دار هیدرولیکی 6 تن با عرض کار 8 متر. کودریز کنار ریز باغی 4 و 6 تن جهت استفاده در چال کود باغات. کودریز ماسه ریز 8 تن استفاده در سیستم فری...

سواتر تیدا

سواتر روسی جهت برداشت یونجه با وضعیت سالم و تمیز به فروش می رسد. . انواع ادوات کشاورزی. . انواع تراکتور های سبک و ستگین. . جهت کسب اطلاعات بیشتر و سایر محصولات با شماره 4-02634209120 و یا 09103218552 تماس حاصل نمائید....

فروش ادوات کشاورزی تیدا

فروش انواع تراکتور های مسی فرگوسن 285 و 399 جفت و تک. . تراکتور والترا و نیوهلند؛ لندینی. . انواع تراکتور های جاندیر. . تولید و فروش انواع ادوات کشاورزی شامل: . . انواع کودپاش دامی و مرغی سانتریفیوژ زراعی 3 ،4 و 6 تن، . . کودریز باغی جهت استفاده در چال کود باغات و زراعت4 و 6 تن، . . بستر ساز...

فروش تراکتور جاندیر 4450

فروش انواع تراکتور های مسی فرگوسن 285 و 399 جفت و تک. . تراکتور والترا و نیوهلند؛ لندینی. . انواع تراکتور های جاندیر. . تولید و فروش انواع ادوات کشاورزی شامل: . . انواع کودپاش دامی و مرغی سانتریفیوژ زراعی 3 ،4 و 6 تن، . . کودریز باغی جهت استفاده در چال کود باغات و زراعت4 و 6 تن، . . بستر ساز...

انواع قطعات ماشین الات کشاورزی

انواع قطعات ماشین الات کشاورزی. . انواع رینگ های 16 با بچه رینگی. . رینگ خاوری. . رینگ نیسان. . قطعات سمپاش های توربینی. . قطعات بیلر کلاس و جاندیر. . انواع ادوات کشاورزی و دنباله بنده های تراکتور. . جهت کسب اطلاعات بیشتر و سایر محصولات با شماره 09103218553 تماس حاصل نمائید....

فروش ادوات کشاورزی

تیدا تولید کننده انواع اسپریدرها: . . ماشین کنار ریز (لجن پاش کود دامی) جهت پاشش کود های دامی و مرغی با رطوبت خیلی بالا در باغات و مزارع. . ماشین کاشت و تزریق کود دامی ارگانیک یلیت شده یا گرانوله در زراعت و باغات. . انواع کودپاش دامی و مرغی سانتریفیوژ زراعی 3 ،4 و 6 تن، . . کودریز باغی جهت است...

کودپاش های دامی تیدا

تیدا تولید کننده انواع اسپریدرها: . . ماشین کنار ریز (لجن پاش کود دامی) جهت پاشش کود های دامی و مرغی با رطوبت خیلی بالا در باغات و مزارع. . ماشین کاشت و تزریق کود دامی ارگانیک یلیت شده یا گرانوله در زراعت و باغات. . انواع کودپاش دامی و مرغی سانتریفیوژ زراعی 3 ،4 و 6 تن، . . کودریز باغی جهت است...

نشا کار گوجه فرنگی

تولید انواع کودپاش دامی و مرغی سانتریفیوژ زراعی 3 ،4 و 6 تن. . کودریز باغی جهت استفاده در چال کود باغات و زراعت4 و 6 تن. . ماشین کنار ریز (لجن پاش کود دامی) جهت پاشش کود های دامی و مرغی با رطوبت خیلی بالا در باغات و مزارع. . ماشین کاشت و تزریق کود دامی ارگانیک یلیت شده یا گرانوله در زراعت و باغات...

نشا کار

دستگاه نشاء کار صیفی با قابلیت کاشت دو تا 12 ردیفه. دستگاه فوق توانایی کاشت 6500 نشاء در ساعت را دارد. . قابلیت پهن کردن نوار تیپ ابیاری ، آبدهی و کودهی به صورت همزمان در حین کشت به نشاء را دارامی باشد. . . دارای تنظیم فاصله کشت بین 2 ردیف کشت از 30 تا 120 سانتیمتر و فاصله روی ردیف از 6 سانتیمتر ...

ادوات کشاورزی

مرکز خرید و فروش انواع تراکتور و ادوات کشاورزی: . . فروش انواع تراکتور های مسی فرگوسن 285 و 399 جفت و تک. . تراکتور والترا170 و 8400 تراکتور نیوهلند155-6090-7030 و لندینی. . انواع تراکتور های جاندیر. . . ***************************** . . تولید و تامین کننده انواع ادوات کشاورزی شامل: . . انو...

کودپاش دامی تیدا

تولید و تامین کننده انواع ادوات کشاورزی شامل: . . انواع کودپاش دامی و مرغی سانتریفیوژ زراعی 3 ،4 و 6 تن. . کودریز باغی جهت استفاده در چال کود باغات و زراعت4 و 6 تن. . ماشین کنار ریز (لجن پاش کود دامی) جهت پاشش کود های دامی و مرغی با رطوبت خیلی بالا در باغات و مزارع. . ماشین کاشت و تزریق کود دامی...

کودپاش دامی تیدا

مرکز خرید و فروش انواع تراکتور و ادوات کشاورزی: . . فروش انواع تراکتور های مسی فرگوسن 285 و 399 جفت و تک. . تراکتور والترا170 و 8400 تراکتور نیوهلند155-6090-7030 و لندینی. . انواع تراکتور های جاندیر. . . ***************************** . . تولید و تامین کننده انواع ادوات کشاورزی شامل: . . Tol...

فروش ادوات کشاورزی تیدا

مرکز خرید و فروش انواع تراکتور و ادوات کشاورزی: . . فروش انواع تراکتور های مسی فرگوسن 285 و 399 جفت و تک. . تراکتور والترا170 و 8400 تراکتور نیوهلند155-6090-7030 و لندینی. . انواع تراکتور های جاندیر. . . ***************************** . . تولید و تامین کننده انواع ادوات کشاورزی شامل: . . Tol...

کاه خردکن تیدا

فروش انواع کاه خردکن ترکیه ای و ایرانی با بهترین کیفیت و قیمت. . . . ***************************** . . مرکز خرید و فروش انواع تراکتور و ادوات کشاورزی: . . فروش انواع تراکتور های مسی فرگوسن 285 و 399 جفت و تک. . تراکتور والترا170 و 8400 تراکتور نیوهلند155-6090-7030 و لندینی. . انواع تراکتور ...

کمبینات

فرفروش انواع سمپاش های توربینی زراعی و باغی با قیمت مناسب. . . . ***************************** . . مرکز خرید و فروش انواع تراکتور و ادوات کشاورزی: . . فروش انواع تراکتور های مسی فرگوسن 285 و 399 جفت و تک. . تراکتور والترا170 و 8400 تراکتور نیوهلند155-6090-7030 و لندینی. . انواع تراکتور های ...