آذر فلزان

03117582006
اصفهان - اتوبان ذوب آهن - شهرك صنعتي اشترجان - خ. يازدهم پلاک 216


آذر فلزان
۹۳دی۱۳
 آذر فلزان
شرکت توليدي آذر فلزان (سهامي خاص به شماره ثبت 8684 مورخ 1370/12/27 که متعاقباً بدليل تمرکز فعاليتهاي توليدي در شهرک صنعتي اشترجان به شماره 583 مورخ 8/4/78 در شهرستان فلاورجان به ثبت رسيده است) که در مرداد ماه سال 1371 رسماً فعاليتهاي خود را آغاز نمود. اين شرکت در زميني به مساحت 10 هکتار در 25 کيلوم...