نبیل پیروزمهر

09123827368


قفل نرم افزاری Trial Keeper Professional
۹۵بهمن۲۸
 قفل نرم افزاری Trial Keeper Professional
قفل نرم افزاری Trial Keeper Professional یک راه حل حرفه‌ای جهت جلوگیری از تکثیر غیر مجاز و حفاظت از ثمره تلاش شما می‌باشد . این اکتیو ایکس جهت افزودن قابلیت اجرای آزمایشی به نرم افزارهای شما و حصول اطمینان از اجرای این امر طراحی گردیده است ....