محمد باقر علیشاهی

تهران
09191566672
تهرانسر

حمل بار

حمل بار و کالا . . . . حمل بار با پیکان وانت مسقف . . . . حمل بار با وانت چادر دار به تمام نقاط کشور . . . . با کمترین قیمت و در سریعترین زمان . . . . با قیمت مناسب وکمتر از قیمت باربری های ایران . . . . حوالی جاده مخصوص ، جاده قدیم ، ازادی . . . . حتی روزهای تعطیل (بدون تعطیلی) . ...

حمل کالا و بار با وانت

حمل بار و کالا . . . . -حمل بار با پیکان وانت مسقف . . . . -حمل بار با وانت چادر دار به تمام نقاط کشور . . . . -با نازل ترین قیمت و در سریعترین زمان ممکن . . . . -با قیمت مناسب وکمتر از قیمت باربری های ایران . . . . -حوالی جاده مخصوص ، جاده قدیم ، ازادی . . . . حتی روزهای تعطیل "بد...

حمل بار با وانت

. . حمل بار و کالا . . . . حمل بار با پیکان وانت مسقف . . . . حمل بار با وانت چادر دار به تمام نقاط کشور . . . . با کمترین قیمت و در سریعترین زمان . . . . با قیمت مناسب وکمتر از قیمت باربری های ایران . . . . حوالی جاده مخصوص ، جاده قدیم ، ازادی . . . . حتی روزهای تعطیل (بدون تعطی...

حمل بار با وانت

حمل بار و کالا . . . . حمل بار با پیکان وانت مسقف . . . . حمل بار با وانت چادر دار به تمام نقاط کشور . . . . با کمترین قیمت و در سریعترین زمان . . . . با قیمت مناسب وکمتر از قیمت باربری های ایران . . . . حوالی جاده مخصوص ، جاده قدیم ، ازادی . . . . حتی روزهای تعطیل (بدون تعطیلی) . ...

حمل بار با وانت چادر دار

حمل بار و کالا . . . . حمل بار با پیکان وانت مسقف . . . . حمل بار با وانت چادر دار به تمام نقاط کشور . . . . با کمترین قیمت و در سریعترین زمان . . . . با قیمت مناسب وکمتر از قیمت باربری های ایران . . . . حوالی جاده مخصوص ، جاده قدیم ، ازادی . . . . حتی روزهای تعطیل (بدون تعطیلی) . ...

حمل و نقل با وانت چادر دار

حمل بار و کالا . . . . حمل بار با پیکان وانت مسقف . . . . حمل بار با وانت چادر دار به تمام نقاط کشور . . . . با کمترین قیمت و در سریعترین زمان . . . . با قیمت مناسب وکمتر از قیمت باربری های ایران . . . . حوالی جاده مخصوص ، جاده قدیم ، ازادی . . . . حتی روزهای تعطیل (بدون تعطیلی) . ...

حمل و نقل با وانت چادر دار

حمل بار و کالا . . . . حمل بار با پیکان وانت مسقف . . . . حمل بار با وانت چادر دار به تمام نقاط کشور . . . . با کمترین قیمت و در سریعترین زمان . . . . با قیمت مناسب وکمتر از قیمت باربری های ایران . . . . حوالی جاده مخصوص ، جاده قدیم ، ازادی . . . . حتی روزهای تعطیل (بدون تعطیلی) . ...

فروش فوری پیکان وانت مدل 86

فروش پیکان وانت مدل 86 برج 11 . . . . پیکان وانت بسیار بسیار فنی سالم- دارای 4 حلقه لاستیک نو بیمه یکسال -دوگانه شرکتی و سهمیه بنزین ثبت نام شده -همراه با شارژ ماهیانه 200 لیتر بنزین - بدونه کوچکترین رنگ - تخفیف بیمه 5 سال -دارای باطری نو و فن خنک کننده- کپسول گاز بزرگ- ذارای کفی (لوازم جانبی سیس...

حمل بار و کالا با وانت

حمل بار و کالا . . حمل بار با پیکان وانت مسقف . . حمل بار با وانت چادر دار به تمام . . نقاط کشور . . با کمترین قیمت و در سریعترین زمان . . با قیمت مناسب وکمتر از قیمت باربری های ایران . . حوالی جاده مخصوص ، جاده قدیم ، ازادی . . حتی روزهای تعطیل (بدون تعطیلی) . . در صورت تمایل با شماره تلفن...

حمل بار و کالا با وانت

حمل بار و کالا با وانت . . . . حمل بار و کالا . . . . حمل بار با پیکان وانت مسقف . . . . حمل بار با وانت چادر دار به تمام نقاط کشور . . . . با کمترین قیمت و در سریعترین زمان . . . . با قیمت مناسب وکمتر از قیمت باربری های ایران . . . . حوالی جاده مخصوص ، جاده قدیم ، ازادی . . . ....

حمل بار و کالا

حمل بار و کالا . . . . حمل بار با پیکان وانت مسقف . . . . حمل بار با وانت چادر دار به تمام نقاط کشور . . . . با کمترین قیمت و در سریعترین زمان . . . . با قیمت مناسب وکمتر از قیمت باربری های ایران . . . . حوالی جاده مخصوص ، جاده قدیم ، ازادی . . . . حتی روزهای تعطیل (بدون تعطیلی) . ...