قائم

02122890390-09121085456


دستکش گردگيری دکتر کلین
 دستکش گردگيری دکتر کلین
ستکش گردگيری دکتر کلین . . Dusting Mitt . . . . دستکش گردگيری جهت حفاظت از دست و ناخن‌ها . . بدون نياز به مواد شوينده . . جذب معجزه آسای گرد وغبار، آلودگی و مو از کليه سطوح . . . . طرز استفاده: . . دستکش گردگيری از الیافی با طراحی ويژه تهيه شده است که بسهولت گرد و غبار، آلودگی و مو را از ت