قائم

02122890390-09121085456


دستکش گردگيری دکتر کلین
۹۵آذر۱۶
 دستکش گردگيری دکتر کلین
دستکش گردگيری دکتر کلین Dusting Mitt دستکش گردگيری جهت حفاظت از دست و ناخن‌ها بدون نياز به مواد شوينده جذب معجزه آسای گرد وغبار، آلودگی و مو از کليه سطوح طرز استفاده: دستکش گردگيری از الیافی با طراحی ويژه تهيه شده است که بسهولت گرد و غبار، آلودگی و مو را از تمامی سطوح جذب می نماید. خاصیت ا...