وارد کننده هدایت سنجph مترCODوBODمترکمپانی WTW
 وارد کننده هدایت سنجph مترCODوBODمترکمپانی WTW
Hمتر رومیزی . مدل inolab 7110 Set 2 . --------- . متر پرتابل PH . مدل3110 . Set 2 . --------- . PHمتر رومیزی . مدلinolab 7310 . -------- . PHمتر پرتابل . مدل3310 Set 2 . ----------------------------------------------- . هدایت سنج . مدل3310 . Set 1 . ---------- . هدایت سنج . مدل3310 . ----
ویسکومتر و رئومتر از کمپانی LamyRheolo
 ویسکومتر و رئومتر از کمپانی LamyRheolo
نواع لزجت سنج با نمایشگر لمسی و اندازه گیری در سه واحد مختلف . ویسکومتر پرتابل B_One TOUCH . انواع ویسکومتر با واحد اندازه گیری سینماتیکی سانتی استوک . انواع ویسکومتر با واحد اندازه گیری دینامیکی . انواع ویسکومتر برای سیال های نیوتنی و غیر نیتنی از LAMYRHEOLOGY فرانسه . مدل های مختلف ویسکومتر بسته ب
فروش رسمي تجهيزات آزمايشگاه مكانيك خاك
 فروش رسمي تجهيزات آزمايشگاه مكانيك خاك
BR . سه محوری . دستگاه برش مستقیم . الک های آزمایشگاهی . تحکیم . شیکر ازرش ماسه ای . تراش خاک . کاساگراند . پنترومتر خاک مخروطی . دستگاه کامل SPT . تک محوری برقی . شیکر الک برقی . وسایل نمونه گیری دست نخورده . لوازم حد انقباض . میکسر هیدرومتری . لوازم آزمایش دانسیته . دستگاه اندازه گیری خواص حرارتی
فروش رسمي دستگاه تعيين قير خالص در قير امولسيون
 فروش رسمي دستگاه تعيين قير خالص در قير امولسيون
زمایش تعیین وزن مخصوص قیر . تعیین درصد قیر خالص در قیر امولسیون . آزمایش کندروانی قیر . آزمایش تعیین درجه نرمی قیر . آزمایش خاصیت انگمی قیر . آزمایش افت وزنی قیر . آزمایش درجه اشتعال قیر . آزمایش دانه بندی مصالح سنگی . آزمایش ساخت نمونه های آسفالتی . آزمایش طرح اختلاط مارشال . آزمایش فضای خالی و در
میکروسکوپ پلاریزان عبوری و انعکاسی
 میکروسکوپ پلاریزان عبوری و انعکاسی
مایندگی رسمی میکروسکوپ های اپتیکا OPTIKA ایتالیا در ایران . انواع میکروسکوپ انواع میکروسکوپ پلاریزه و فلورسنت OPTIKA . انواع میکروسکوپ دارک فیلد و برایت فیلد و فازکنتراست . انواع میکروسکوپ و استریو میکروسکوپ آزمایشگاهی OPTIKA ایتالیا . استریو میکروسکوپ SZM-1 . استریو میکروسکوپ سه چشمی SZM-2 . SZ
فروش انواع هیتر استیرر و هات پلیت مگنت با دور بالا
 فروش انواع هیتر استیرر و هات پلیت مگنت با دور بالا
S-H280-Pro . هیتر استیرر با دور 100 تا 1500 rpm ، دما تا 280 درجه . . MS-H-S . هیتر استیرر با دور 100 تا 1500 rpm ، دما تا 340 درجه . . MS-H-Pro + . هیتر استیرر با دور 100 تا 1500 rpm ، دما تا 340 درجه . . MS-H-ProT . هیتر استیرر با دور 100 تا 1500 rpm ، دما تا 340 درجه دا . رای تایمر . . MS7-