سید هادی نور

09151247083


رزین میکس بد
 رزین میکس بد
زین میکس بد با قابلیت تولید آب فوق خالص (کمتر از 0.04 میکروزیمنس) . . میزان تولید . . (با TDS 25ppm) . . Lit.جریان عبوری پیشنهادی . . GPMظرفیت . . Grains as CaCO3ابعاد . . 7000.5270"10 * "2.5 . . 15501600"20 * "2.5 . . 480041800"20 * "4.5 . . مناسب برای آزمایشگاه ها و صنایع حساس نظیر دا
دستگاه تصفيه آب خانگی
 دستگاه تصفيه آب خانگی
وانایی های دستگاه : . . • ماکسیمم ظرفیت 2000 لیتر در روز ( متناسب با کیفیت آب ورودی ) . . • تعداد 5 ممبران هر یک به ظرفیت 400 لیتر در روز . . • پایه کربن استیل با رنگ کوره ای سفید . . • شیر اتوفلاش ( جهت شستشوی ممبران ) . . • شیر برقی ( جهت جلوگیری از نشت آب ) . . • لول سوییچ ( جهت کنترل ارتفا