داود چراغی

021 - 44265055 ( 10 Lines )
اشرفی اصفهانی - جنب پل حکیم- خیابان فرهنگ-پلاک 7


دستگاه تصفيه آب خانگی
 دستگاه تصفيه آب خانگی
رکت دیتو واتر . . ارایه کننده سیستمهای فیلتراسیون و تصفیه آب خانگی پزشکی . . - دستگاهای تصفیه آب به روش اسمز معکوس (آب شیرین کنRO ) . . - سیستم تولید آب مقطر و آب بدون یون DM . . - تصفیه آب استخر . . - تصفیه آب کارخانه ها ، گلخانه ، مرغداری ، گاوداری و ... . - ستونهای سختی گیر و ستونهای آنیونی