مهدی فرخزاده

۰۹۱۲۵۵۰۰۴۵۲ - - - 44031159 - 76


دستگاه تصفيه آب خانگی
۹۳دی۱۳
 دستگاه تصفيه آب خانگی
شرکت ساکار گستر آب وارد کننده تجهیزات تصفیه آب از کشور کره با چهار استاندارد بین المللی . حذف نیترات موجود در آب حذف فلزات سنگین ، آهک ، رنگ دانه ها ، بو و باکتریهای موجود در آب. افزودن املاح مدنی مفید به آب. شاداب نمودن آب بوسیله عبور آن از میدان مغناطیسی. دستگاه تصفیه آب روسینکی دو مرحله ای ...