مدیر گروه ترجمه کلاسیک

تهران
09177367583
شیراز

ترجمه انگلیسی به فارسی و فارسی به انگلیسی

ترجمه انگلیسی به فارسی و بالعکس روزنامه و مجلات و متون ادبی، دینی،سیاسی،،تاریخی،چکیده پایان نامه ها و مقالات . . . . آماده همکاری با دارالترجمه ها . . . . آماده همکاری با شرکتها و پذیرش پروزه ها . . . . . . . . تلفن 09177367583 . . . . ایمیل existence_relation@yahoo.com . . . . (...

ترجمه انگلیسی به فارسی و بالعکس

ترجمه انگلیسی به فارسی و بالعکس روزنامه و مجلات و متون ادبی، دینی،سیاسی،،تاریخی،چکیده پایان نامه ها و مقالات . . . . آماده همکاری با دارالترجمه ها . . . . آماده همکاری با شرکتها و پذیرش پروزه ها . . . . . . . . تلفن 09177367583 . . . . ایمیل existence_relation@yahoo.com...

ترجمه عربی به فارسی و متون ادبی به عربی

ترجمه عربی به فارسی و فارسی به عربی . . . . ترجمه عربی به فارسی و بالعکس متون ادبی دینی روزنامه و مجلات ,کتاب های داستان و رمان، وبلاگ بروشور و ... . . . آماده همکاری با دارالترجمه ها . . . . آماده همکاری با شرکتها پذیرش پروژه ها . . . . ترجمة العربیة الی الفارسیة و تعریب الفارسی او الان...

تدریس خصوصی زبان انگلیسی سه سال دبیرستان و پیش

تدریس خصوصی زبان انگلیسی سه سال دبیرستان و پیش . . . . دانشگاهی . . . . رفع اشکال مجانا انجام می شود . . . . آموزش ترجمه روزنامه ها و مجلات انگلیسی . . . . اجرت تدریس توافقی است . . . . تمای بگیرید . . . . . . . . . . ایمیل existence_relation@yahoo.com . . . . ( تدریس خصو...

تدریس خصوصی زبان عربی دوم و سوم دبیرستان و پیش

تدریس خصوصی زبان عربی دوم و سوم دبیرستان و پیش . . . . دانشگاهی انسانی . . . . رفع اشکان مجانا انجام می شود . . . . آموزش ترجمه روزنامه ها و مجلات عربی . . . . اجرت تدریس توافقی است . . . . تماس بگیرید . . . . تلفن 09177367583 . . . . . . ایمیل existence_relation@yahoo.com . ...

ترجمه عربی به فارسی و بالعکس

ترجمه عربی به فارسی و بالعکس متون ادبی دینی روزنامه و مجلات ,کتاب های داستان و رمان، وبلاگ بروشور و ... . . . آماده همکاری با دارالترجمه ها . . . . آماده همکاری با شرکتها پذیرش پروژه ها . . . . ترجمة العربیة الی الفارسیة و تعریب الفارسی او الانجلیزی لشتی النصوص الادبیة، الدینیة، الصحف و الم...

ترجمه انگلیسی به فارسی و بالعکس

ترجمه انگلیسی به فارسی و فارسی به انگلیسی . . . . ترجمه انگلیسی به فارسی و بالعکس روزنامه و مجلات و متون ادبی، دینی،سیاسی،،تاریخی،چکیده پایان نامه ها و مقالات . . . . آماده همکاری با دارالترجمه ها . . . . آماده همکاری با شرکتها و پذیرش پروزه ها . . . . . . . . تلفن 09177367583 . . ...

تدریس خصوصی زبان انگلیسی

تدریس خصوصی زبان انگلیسی سه سال دبیرستان و پیش . . . . دانشگاهی . . . . رفع اشکال مجانا انجام می شود . . . . آموزش ترجمه روزنامه ها و مجلات انگلیسی . . . . اجرت تدریس توافقی است . . . . تمای بگیرید...

ترجمه انگلیسی به فارسی و بالعکس

ترجمه انگلیسی به فارسی و بالعکس روزنامه و مجلات و متون ادبی، دینی،سیاسی،،تاریخی،چکیده پایان نامه ها و مقالات . . . . آماده همکاری با دارالترجمه ها . . . . آماده همکاری با شرکتها و پذیرش پروزه ها . . . . . . . . تلفن 09177367583 . . . . ایمیل existence_relation@yahoo.com . . ...

ترجمه عربی به فارسی

ترجمه عربی به فارسی و فارسی به عربی؛ . . متون ادبی(شعر یا نثر)،تاریخی،دینی،حقوقی،اجتماعی، پزشکی،اقتصادی،ورزشی، سیاسی،روزنامه‌ها ومجلات،مقالات دانشگاهی و ... . توسط دانشجوی دکتری زبان و ادبیات عرب و مدرس دانشگاه آزاد . . آماده همکاری با دار الترجمه‌ها و پذیرش پروژ‌ها . . در صورت تمایل لطفا با شما...

ترجمه عربی به فارسی در شیراز

ترجمه عربی به فارسی و فارسی به عربی؛ . . متون ادبی(شعر یا نثر)،تاریخی،دینی،حقوقی،اجتماعی، پزشکی،اقتصادی،ورزشی، سیاسی،روزنامه‌ها ومجلات،مقالات دانشگاهی و ... . توسط دانشجوی دکتری زبان و ادبیات عرب و مدرس دانشگاه پیام نور . . آماده همکاری با دار الترجمه‌ها و پذیرش پروژ‌ها . . در صورت تمایل با شمار...

ترجمه انگلیسی به فارسی در شیراز

ترجمه انگلیسی‌ به‌ فارسی‌ و فارسی به انگلیسی . . . . متون ادبی، دینی،سیاسی،روزنامه ها و مجلات ،تاریخی،چکیده پایان‌نامه‌ها و مقالات و... . . . توسط دانشجوی دکتری زبان و ادبیات عرب و مدرس دانشگاه پیام نور . . . . آماده همکاری با دارالترجمه‌ها و شرکتها و پذیرش . . . . پروزه‌ها . . در صور...