مجید قاسمی

09137006460
شهرکرد


نقشه کش صنعتی و اپراتور
۹۳دی۱۲
 نقشه کش صنعتی و اپراتور
مسلط به نقشه کشی صنعتی با نرم افزار های به روز جهان.دارای مدرک مهندسی طراحی و نقشه کشی صنعتی.2سال سابقه کار .حویای کار در شهرکرد یا اصفهان . . . . ...