شرکت پاکاب تکنیک

88453396
ابتدای شهید بهشتی ، اندیشه دوم شرقی ،پلاک 24


دستگاه تصفيه آب خانگی
 دستگاه تصفيه آب خانگی
امین آب سالم با دستگاههای تخصصی تصفیه آب PURITEC . . دارای 6 مرحله فیلتر ، جهت: . . 1- حذف ذرات معلق در آب تا 5 میکرون و رفع کدورت آب ، . . 2- حذف کلــــر ، تری هالومتانها ، سموم آفات نباتی ، و نیترو بنزنها و مواد شیمیائی که باعث تغییر رنگ ، تغییر طعم و بوی آب می شوند ، . . 3- حذف کلیه مواد اضاف
دستگاه تصفيه آب خانگی
 دستگاه تصفيه آب خانگی
روش تخصصی دستگاه تصفیه آب PURITEC . . دستگاههای تصفیه آب به روش اسمز معکوس(RO) شش مرحله ای خانگی برای تولید 200 لیتر آب تصفیه شده در شبانه روز و با مارک PURITEC ساخت شرکت PURICOM تایوان طراحی شده جهت ایران که دارای اجزاء زیر میباشد بصورت کلی و جزئی عرضه میگردد: . . 1. ممبران FILMTEC آمریکا . . 2.
دستگاه تصفيه آب خانگی
 دستگاه تصفيه آب خانگی
امین آب سالم با دستگاههای تخصصی تصفیه آب PURITEC . . دارای 6 مرحله فیلتر ، جهت: . . 1- حذف ذرات معلق در آب تا 5 میکرون و رفع کدورت آب ، . . 2- حذف کلــــر ، تری هالومتانها ، سموم آفات نباتی ، و نیترو بنزنها و مواد شیمیائی که باعث تغییر رنگ ، تغییر طعم و بوی آب می شوند ، . . 3- حذف کلیه مواد اضاف
دستگاه تصفیه آب خانگی puritec
 دستگاه تصفیه آب خانگی puritec
ب خروجی از دستگاه های تصفیه آب PURITEC کاملا خالص ، گوارا و مطابق استاندارد آبهای قابل شرب می باشد. این آب پس از عبور از فیلترهای متعدد ، عاری از هر گونه باکتری ، میکروب ، میکروارگانیزم ،ویروس ، فلزات سنگین و سمی نظیر آرسنیک ، آلومینیوم و نیترات و مواد معلق و محلول مانند نمک و کلر می باشد . این دستگ