موسی خان احمدی

09199387830
تهران - جاده ساوه ، نسیم شهر


طراحی و نقشه کشی آماده همکاری solidworks
 طراحی و نقشه کشی آماده همکاری solidworks
ماده به کار در زمینه طراحی و نقشه کشی صنعتی با نرم افزار سالیدورکس ، solid Works . . کلیه خدمات نقشه کشی از قبیل: . . 1-دوبعدی و سه بعدی . . 2-مونتاژ قطعات . . 3-تبدیل نقشه های اتوکد به سالیدورک . . 4-تبدیل نقشه های کاغذی به نقشه کامپیوتری . . 5-گسترش کاور و ورق دستگاهها . . 6-مهندسی معکوس .
طراحی و نقشه کشی آماده همکاری solidworks
 طراحی و نقشه کشی آماده همکاری solidworks
ماده به کار در زمینه طراحی و نقشه کشی صنعتی با نرم افزار سالیدورکس ، solid Works . . کلیه خدمات نقشه کشی از قبیل: . . 1- دوبعدی و سه بعدی . . 2- مونتاژ قطعات . . 3- تبدیل نقشه های اتوکد به سالیدورک . . 4- تبدیل نقشه های کاغذی به نقشه کامپیوتری . . 5- گسترش کاور و ورق دستگاهها . . 6- مهندسی مع