شرکت ابرگان

011-42200000
قائم شهر خیابان تهران کوچه ماه ساختمان کسری طبقه سوم


پایش آنلاین آب و فاضلاب
 پایش آنلاین آب و فاضلاب
نالايزرهاي پایش لحظه ای زيست محيطي . آنالایزرهای اب پارامترهایی از جمله pH, TOC, EC, TDS, TU ،DO و کميت را اندازه گیری می کنند. پایش انلاین اب و فاضلاب . آنالایزرهای فاضلاب پارامترهایی نظیر COD, TOC, BOD, PH, DO, EC, H2S Turbidity را اندازه گیری می کنند. پایش انلاین اب و فاضلاب . آنالایزرهای هوا پا
پایش لحظه ای و آنلاین پساب
 پایش لحظه ای و آنلاین پساب
ارامترهای قابل اندازه گیری عبارتنداز : . COD, BOD, PH, TSS, TDS, EC, DO, نیترات، آمونیاک، فسفات، کدورت . . هرکدام از این پارامترها دارای سنسور مخصوص به خود هستند که به دوطریق غوطه ور و یا مکش نمونه نصب میگردند. نمایشگرهای این تجهیزات دارای خروجی LAN میباشندکه میتوانند اطلاعات اندازه گیری شده را بر
نصب پایش آنلاین
 نصب  پایش آنلاین
بق ماده 192 برنامه پنجم توسعه واحدهایی که قابلیت و ضرورت نصب سیستم پایش آنلاین و مداوم را دارند باید تا پایان سال سوم برنامه، نسبت به نصب و راه‌اندازی سیستم های مذکور اقدام نمایند. متخلفین مشمول ماده 30 قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا مصوب 3/2/1374 می‌شوند. یکی از معضلات عمده صنایعی که اقدام به نصب
برنج فریدونکنار با قیمت روز
 برنج فریدونکنار با قیمت روز
رسال برنج طارم محلی فریدونکنار به تمام کشور . فروش از امروز به تاریخ در کیسه های 20 کیلویی بوجاری شده . . فروش ویژه . . مقادر 30 تن در حال حاضر موجود می باشد . . ارسال زیر 100 کیلو امکان پذیر نمی باشد . . قیمت تا 500 کیلو کیلویی 10500 تومان از 500 کیلو تا 1 تن 10000 تومان . . قیمت کل محصول یک