مسعود همتیانجام امور سرویس و نگهداری
۹۵دی۲۰
 انجام امور سرویس و نگهداری
شرکت فنی مهندسی آسانسور آسمان آبی . دارای پروانه طراحی و مونتاژ و عضو رسمی سندیکای آسانسور . نصب راه اندازی و اجرای انواع آسانسور کششی گیرلس و روم لس . انجام امور سرویس و نگهداری همچنین بازسازی انواع آسانسور . فروش تمامی قطعات آسانسور کلی- جزيی . ...
انجام امور نقشه و محاسبات آسانسور
۹۵دی۵
 انجام امور نقشه و محاسبات آسانسور
**انجام امور نقشه و محاسبات انواع آسانسور کششی(گیرلس-روم لس- گیربکس) جهت تحویل به اداره استاندارد** . . **مشاوره طراحی و نقشه اولیه جهت اجرای انواع آسانسور به همکاران محترم ( گیرلس-روم لس- گیربکس )** . . ...
آسانسور آسمان آبی
۹۵دی۵
 آسانسور آسمان آبی
شرکت فنی مهندسی آسانسور آسمان آبی . دارای پروانه طراحی و مونتاژ و عضو رسمی سندیکای آسانسور . نصب راه اندازی و اجرای انواع آسانسور کششی گیرلس و روم لس . انجام امور سرویس و نگهداری همچنین بازسازی انواع آسانسور . فروش تمامی قطعات آسانسور کلی- جزيی . ...