امیر رسولی طهرانیفروش مرغ و خروس و جوجه رسمی بومی محلی
 فروش مرغ و خروس و جوجه رسمی بومی محلی
وجه ی یک روزه( واکسینه شده در یک روزگی) . . . . قابل ارسال با هواپیما و اتوبوس و وانت و سواری به تمام نقاط ایران عزیز. با کمترین هزینه. . . . یک ماهه( پنج دوره واکسینه شده) . . . چهل و پنج روزه ، سه ماهه و . . . . . و چند ماهه ی مرغ و خروس رسمی محلی بومی نژاد تخم گذار. . جوجه یک روزه بلدر