مرتضی بتوخته

55776945
بزرگراه نواب جنوب خیابان برادران حسنی (بازار آلومینیوم)پلاک 290


پارتیشن تک و دوجداره
 پارتیشن تک و دوجداره
ارتیشن تک جداره با فریم آلومینیوم هشت پر با mdf قطر 6میل هر متر مربع 65هزارتومان . . پارتیشن دوجداره با فریم mdfو به صورت دولایی با قطر 13سانتیمتر هرمتر مربع200هزار تومان . . پارتیشن اداری / پارتیشن ارزان /پارتیشن ام دی اف /پارتیشن تک جداره/ پارتیشن دوجداره . . سبز دکور با هدف کیفیت در تولید و د