ابوذرعلویفروش جوجه یک روزه
۹۵آذر۲۵
 فروش جوجه یک روزه
نخستین ومعتبرترین ارائه کننده بی واسطه جوجه و تخم نطفه دار انواع ماکیان و پرندگان درتمام استانهای کشور باسابقه 10ساله فروش تخم نطفه دار مرغ بومی ومحلی ، مرغ لاری، شاخدار قرقاول وسایر پرندگان ازقبیل تخم نطفه داربلدرچین ژاپنی کبک چوکار، بوقلمون بومی، وپرندگان زینتی به همراه جوجه یک روزه ومولد با...
سی دی اموزشی شترمرغ قرقاول
۹۵آذر۲۵
 سی دی اموزشی شترمرغ قرقاول
نخستین ومعتبرترین ارائه کننده بی واسطه جوجه و تخم نطفه دار انواع ماکیان و پرندگان درتمام استانهای کشور باسابقه 10ساله فروش تخم نطفه دار مرغ بومی ومحلی ، مرغ لاری، شاخدار قرقاول وسایر پرندگان ازقبیل تخم نطفه داربلدرچین ژاپنی کبک چوکار، بوقلمون بومی، وپرندگان زینتی به همراه جوجه یک روزه ومولد با...
فروش تخم بلدرچین
۹۵آذر۲۵
 فروش تخم بلدرچین
نخستین و معتبرترین ارائه کننده بی واسطه جوجه و تخم نطفه دار انواع ماکیان وپرندگان درتمام استانهای کشور باسابقه 10ساله فروش تخم نطفه دار مرغ بومی و محلی ، مرغ لاری، شاخدار قرقاول وسایر پرندگان ازقبیل تخم نطفه دار بلدرچین ژاپنی کبک چوکار، بوقلمون بومی، وپرندگان زینتی به همراه جوجه یک روزه و مولد...
خرید تخم نطفه دار
۹۵آذر۲۵
 خرید تخم نطفه دار
خرید و فروش تخم نطفه دار بوقلمون محلی ،جوجه بوقلمون، خرید و فروش تخم نطفه دار مرغ بومی ،مرغ لاری،شاخدار قرقاول،خریدوفروش تخم نطفه داروجوجه یک روزه بلدرچین،کبک وسایرپرندگان خرید و فروش دستگاه جوجه کشی و لوازم مرغداری،شانه ،ظرف بسته بندی تخم فروش سی دی اموزشی تمام ماکیان مشاوره رایگان نحوه پرورش ط...
ابخوری بلدرچین
۹۵آذر۱۴
 ابخوری بلدرچین
نخستین ومعتبرترین ارائه کننده بی واسطه جوجه وتخم نطفه دارانواع ماکیان وپرندگان درتمام استانهای کشور باسابقه 10ساله فروش جوجه یک روزه، تخم نطفه دار مرغ بومی ومحلی ،مرغ لاری،شاخدار قرقاول وسایر پرندگان ازقبیل تخم نطفه داربلدرچین ژاپنی کبک چوکار،بوقلمون بومی،وپرندگان زینتی به همراه جوجه یک روزه و...
فروش تخم نطفه دار
۹۵آذر۲۵
 فروش تخم نطفه دار
نخستین و معتبرترین ارائه کننده بی واسطه جوجه وتخم نطفه دارانواع ماکیان وپرندگان درتمام استانهای کشور باسابقه 10ساله فروش جوجه یک روزه، تخم نطفه دار مرغ بومی و محلی ،مرغ لاری،شاخدار قرقاول و سایر پرندگان ازقبیل تخم نطفه دار بلدرچین ژاپنی کبک چوکار،بوقلمون بومی،وپرندگان زینتی به همراه جوجه یک رو...