سید علی طباطباییتدریس خصوصی نرم افزار ها و دروس مهندسی مکانیک مشهد
 تدریس خصوصی نرم افزار ها و دروس مهندسی مکانیک مشهد
دریس خصوصی نرم افزارهای مکانیک , (Working Model, Visual nastran, Ansys cfx, CATIA, MATLAB) در مشهد . . تدریس خصوصی دروس مهندسی مکانیک ( استاتیک ، مقاومت مصالح، دینامیک و ارتعاشات، کنترل، زبان تخصصی ) . . مشاوره پروژه های مهندسی مکانیک(صنعتی و دانشجویی) دارای سابقه در زمینه ابزاردقیق و هیدرولیک
استعداد یابی کودکان نوجوانان بزرگسالان شغلی گنبد
 استعداد یابی کودکان نوجوانان  بزرگسالان شغلی گنبد
وسسه خلاقیت و مهارتهای راه آینده نخبگان به عنوان بزرگترین موسسه استعدادیابی ، سنجش و افزایش بهره وری منابع انسانی و ایجاد ذخایر استعداد در کشور فعالیت می نماید هدف این موسسه مدیریت عمر افراد بوده بطوریکه منابع انسانی پس از سالها گذشت از عمر خود تازه متوجه آن شده که کلیه فعالیت های آنان خلاف استعداد