آموزشگاه زبان ادباادبا آموزشگاه زبان آلمانی و زبان انگلیسی و خارجه
 ادبا آموزشگاه زبان آلمانی و زبان انگلیسی و خارجه
موزشگاه زبانهای خارجی ادبا . بروزترین و مجهزترین مرکز آموزش زبان آلمانی، آموزش انگلیسی، آموزش ایتالیایی، آموزش فرانسه، آموزش اسپانیایی و آموزش ترکی استانبولی. برنده دو تندیس بعنوان برترین آموزشگاه زبان تهران در سال 94 . . تنها نماینده رسمی دانشگاه ایرواین از ایالت کالیفرنیا . برگزارکننده موفق کلاسه