موسسه خردمندکافه سمینار توجیهی موفق ترین روش یادگیری مکالمه زب
 کافه سمینار توجیهی موفق ترین روش یادگیری مکالمه زب
افه سمینار آموزشی . کافه سمینار توجیهی موفق ترین روش یادگیری مکالمه زبان انگلیسی . موسسه آموزش عالی آزاد خرمند (تحت نظارت وزارت علوم,تحقیقات و فناوری) در راستای اطلاع رسانی در مورد موفق ترین روش یادگیری مکالمه زبان انگلیسی در ایران با متد نوین جهانی و بین المللی ACTFL برای اولین بار اقدام به برگزا