شرکت پترو مبین

88725932-88725933


فروش مونو اتانول آمین MEA
۹۵اسفند۹
 فروش مونو اتانول آمین MEA
فروش مونو اتانول آمین بشکه پلمپ MEA . . فروش مونو اتانول آمین بصورت بشکه و حواله . . حواله MEA . . . . شرکت پترومُبین . . 88725932 . . 88725933 . . 09121447520 . . 09121267520 . . تماس فقط در ساعات اداری...
فروش نرمال بوتانول
۹۵اسفند۹
 فروش نرمال بوتانول
فروش نورمال بوتانول nبوتانول . . . . فروش نرمال بوتانول nبوتانول پتروشیمی اراک . . . . خرید نرمال بوتانول . . . . نرمال بوتانول . . . . n بوتانول بشکه . . . . نرمال بوتانول بصورت بشکه پلمپ 180kg . . . . آماده تحویل در انبار شورآباد تهران . . . . جهت کسب اطلاعات بیشتر با ما تما...
فروش مونواتیلن گلایکولmegضد یخ
۹۵اسفند۹
 فروش مونواتیلن گلایکولmegضد یخ
فروش مونو اتیلن گلایکول پتروشیمی اراک و مارون بصورت بشکه و حواله . . . . فروش meg . . . . فروش ضد یخ . . . . فروش مونواتیلن گلیکول . . . . فروش بشکه پلمپ meg . . . . فروش حواله مونواتیلن گلایکول . . . . شرکت پترومُبین . . 88725932 . . . . 88725933 . . . . 09121447520 . . 0...
فروش مونواتیلن گلایکولmegضد یخ
۹۵اسفند۹
 فروش مونواتیلن گلایکولmegضد یخ
فروش مونواتیلن گلایکول پتروشیمی اراک و مارون بصورت بشکه و حواله . . . . فروش meg . . . . فروش ضد یخ . . . . فروش مونواتیلن گلایکول . . . . فروش بشکه پلمپ meg . . . . فروش حواله مونواتیلن گلایکول . . . . 88725932 . . . . 88725933 . . . . 09121447520 . . 09121267520 . . تماس...
فروش تری اتانول آمین TEA
۹۵اسفند۹
 فروش تری اتانول آمین TEA
فروش تری اتانول آمین . . . . تری اتانول آمین بشکه و حواله . . . . فروش TEA . . . . فروش تری اتانول . . . . . . پترومُبین . . 88725932 . . . . 88725933 . . . . 09121447520 . . 09121267520 . . تماس فقط در ساعات اداری...
فروش و تأمین مواد شیمیایی و پتروشیمی
۹۵اسفند۹
 فروش و تأمین مواد شیمیایی و پتروشیمی
شرکت پترومبین با تکیه بر تجربه و سابقه کاری درخشان در تأمین انواع مواد شیمیایی و پتروشیمی برای شرکت های معتبر دولتی و خصوصی، قادر به تأمین مواد زیر به صورت عمده، خرده و نیز تسویه نقد و اقساط، با قیمت مناسب و کیفیت بالا میباشد. . . . محصولات شرکت شامل: . . . . مونواتیلن گلایکول,MEG . . . . د...
فروش سود مایع
۹۵اسفند۹
 فروش سود مایع
فروش سود مایع به صورت بشکه و حواله . . . . . . خرید و فروش سود مایع . . . . . . فروش بشکه سود مایع . . . . . . فروش حواله سود مایع بندر امام . . . . . . شرکت پترومُبین . . . . . . 88725932 . . . . 88725933 . . . . 09121447520 . . . . 09121267520 . . . . تماس فقط ...
فروش گلیسیرین
۹۵اسفند۹
 فروش گلیسیرین
فروش گلیسیرین . . . . خرید و فروش گلیسیرین . . . . فروش گلیسیرین ایرمال . . . . واردات مستقیم از مالزی . . . . بشکه های 300, 250 کیلویی . . . . شرکت پترومُبین . . . . 88725932 . . . . 88725933 . . . . 09121447520 . . . . 09121267520 . . . . تماس فقط در ساعات اداری...
فروش پتاس
۹۵اسفند۹
 فروش پتاس
خرید و فروش پتاس . . . . فروش پتاس کره ای . . . . فروش هیدروکسید پتاسیم . . . . خرید و فروش پتاس . . . . واردات مستقیم از کره . . . . در بسته بندی های 25 کیلویی . . . . شرکت پترومُبین . . . . 88725932 . . . . 88725933...
فروش اسید کرومیک
۹۵اسفند۹
 فروش اسید کرومیک
فروش اسید کرومیک . . . . فروش اسید کرومیک ترک . . . . اسید کرومیک چین . . . . فروش اسید کرومیک در بشکه های 25 و 50 کیلویی . . . . خرید و فروش اسید کرومیک . . . . شرکت پترومُبین . . . . 88725932 . . . . 88725933 . . . . 09121447520 . . . . 09121267520 . . تماس فقط در ساعات...
فروش تگزاپون
۹۵اسفند۹
 فروش تگزاپون
فروش تگزاپون . . فروش مواد اولیه شوینده . . فروش تگزاپون بصورت عمده . . فروش تگزاپون صدفی . . فروش تگزاپون n70 . . خرید و فروش تگزاپون . . . شرکت پترومُبین . . 88725932 . . 88725933 . . 09121447520 . 09121267520 . . تماس فقط در ساعات اداری...
فروش ایزوبوتانول
۹۵اسفند۹
 فروش ایزوبوتانول
ایزو بوتانول . . . . فروش ایزو بوتانول . . . . ایزو بوتانول پتروشیمی شازند و اراک . . . . ایزو بوتانول بشکه شده پلمپ و دستی . . . . خرید و فروش ایزو بوتانول . . . . قیمت ارزانتر از همه جا . . . . . . شرکت آدرینا . . . . 88725932 . . . . 88725933 . . . . 09121447520 . ...
فروش مونومر استایرن
۹۵اسفند۹
 فروش مونومر استایرن
فروش مونو مر استایرن . . . . مونومر استایرن بشکه شده . . . . فروش حواله مونو مر استایرن . . . . مونومراستایرن پتروشیمی . . . . فروش استایرن . . . . خرید حواله استایرن . . . . خرید مونومر استایرن . . . . شرکت پترومُبین . . . . 88725932 . . . . 88725933 . . . . 0912144752...
فروش کلر
۹۵اسفند۹
 فروش کلر
فروش کلر هندی . . . . فروش کلر ژاپنی . . . . فروش کلر ایرانی . . . . با در صد های متفاوت . . . . خرید و فروش کلر . . . . شرکت پترومُبین . . . . 88725932 . . . . 88725933 . . . . 09121447520 . . 09121267520 . . . . تماس فقط در ساعات اداری...
فروش ایزو پروپیل الکل
۹۵اسفند۹
 فروش ایزو پروپیل الکل
پروپیل الکل . . . . ایزو پروپیل الکل 45و99 درصد . . . . فروش ایزو پروپیل . . . . ایزو پروپیل ساسول . . . . ایزو پروپیل الکل LG . . . . . . ایزو پروپیل الکل هندی . . . . شرکت پترومُبین . . . . 88725932 . . . . 88725933 . . . . 09121447520 . . 09121267520 . . . . تماس...
فروش پرمنگنات پتاسیم
۹۵اسفند۹
 فروش پرمنگنات پتاسیم
فروش پرمنگنات پتاسیم, . . . . فروش پرمنگنات پتاسیم چینی, . . . . خرید و فروش پرمنگنات پتاسیم . . . . . . واردات مستقیم = قیمت پائین . . . . 88725932 . . . . 88725933 . . . . 09121447520 . . . . 09121267520 . . . . تماس فقط در ساعات اداری . . . . ...
فروش تولوئن
۹۵اسفند۹
 فروش تولوئن
تولوئن . . فروش تولوئن . . فروش حواله تولوئن . . خرید حواله تولوئن . . تولوئن بشکه شده در تهران . . ارزانتر از همه جا . . شرکت آدرینا . . 88725932 . . 88725933 . . 09121447520 . . 09121267520 . . تماس فقط در ساعات اداری . . ...
فروش اورتوزایلن پتروشیمی شیراز
۹۵اسفند۹
 فروش اورتوزایلن پتروشیمی شیراز
فروش و تأمین ارتوزایلن پتروشیمی برزوبه, . . . . ارتوزایلن برزویه و بندر امام, . . . . فروش حواله ارتوزایلن, . . . . فروش ارتوزایلن بشکه شده, . . . . خرید حواله ارتوزایلن, . . . . اورتوزایلن . . . . فروش زایلن . . . . خرید و فروش اورتوزایلن . . . . . . شرکت پترومُبین . . ....
فروش مونو پروپیلن گلایکول MPG
۹۵اسفند۹
 فروش مونو پروپیلن گلایکول MPG
فروش پروپیلن گلایکول . . . . فروش مونو پروپیلن گلایکول . . . . فروش MPG . . . . MPG . . . . فروش مونو پروپیلن گلیکول دارویی و شیمیایی . . . . در بشکه های 210 کیلو گرمی . . . . شرکت پترومُبین . . . . 88725932 . . . . 88725933 . . . . 09121447520 . . . . 09121267520 . . ...
فروش 2 اتیل هگزانول
۹۵اسفند۹
 فروش 2 اتیل هگزانول
فروش دو اتیل هگزانول . . دو اتیل هگزانول . . خرید و فروش 2 اتیل هگزانول . . فروش 2EH . . . . آدرینا . . . . 88725932 . . . . 88725933 . . . . 09121447520 . . . . 09121267520 . . . . تماس فقط در ساعات اداری . . . . . . ...
فروش متیل اتیل کتون MEK
۹۵اسفند۹
 فروش متیل اتیل کتون MEK
فروش ویژه mek . . . . متیل اتیل کتون . . . . خرید و فروش mek . . . . فروش mek کره ای . . . . mek هندی . . . . mek ساسول . . . . فروش MEK . . . . خرید و فروش MEK ساسول . . . . فروش متیل اتیل کتول . . . . . . پترومُبین . . . . 88725932 . . . . 88725933 . . . . 09...
فروش استون
۹۵اسفند۹
 فروش استون
فروش استون . . . . فروش استون وارداتی . . . . استون پتروکم و کومهو و تایوان . . . . خرید و فروش استون . . . . قیمت ارزانتر از همه جا . . . . شرکت پترومُبین . . . . 88725932 . . . . 88725933 . . . . 09121447520 . . . . 09121267520 . . . . تماس فقط در ساعات اداری . . . ...
فروش نرمال بوتانول nبوتانول
۹۵اسفند۹
 فروش نرمال بوتانول nبوتانول
نرمال بوتانول . . . . فروش نرمال بوتانول . . . . نورمال بوتانول . . . . فروش نورمال بوتانول . . . . نرمال بوتانول پتروشیمی شازند . . . . نرمال بوتانول بشکه شده پلمپ و دستی . . . . خرید و فروش نورمال بوتانول . . . . قیمت ارزانتر از همه جا . . . . شرکت آدرینا . . . . 88725...
فروش پلی وینیل الکل
۹۵اسفند۹
 فروش پلی وینیل الکل
فروش پلی وینیل الکل bp24 تایوان . . . . در بسته بندیهای 20 کیلوِیی . . . . PVA . . . . فروش پلی وینیل . . . . خرید و فروش پلی وینیل الکل . . . . فروش pva . . . . . . شرکت پترومُبین . . . . 88725932 . . . . 88725933 . . . . 09121447520 . . . . 09121267520 . . . . ت...
فروش روغن DOP دی او پی
۹۵اسفند۹
 فروش روغن DOP دی او پی
فروش روغن dop . . . . تایوانی . . . . کره ای . . . . فروش دی اکتیل فتالات . . . . خرید و فروش دی اکتیل فتالات . . . . بشکه شده در انبار تهران . . . . روغن دی ا پی . . . . . . شرکت پترومُبین . . . . 88725932 . . . . 88725933 . . . . 09121447520 . . . . 09121267520 ...
فروش اسید استیک
۹۵اسفند۹
 فروش اسید استیک
فروش اسید استیک . . . . فروش اسید استیک پتروشیمی فناوران به صورت فله و بشکه . . . . خرید و فروش اسید استیک . . . . فروش حواله اسید استیک پتروشیمی . . . . آدرینا . . . . 88725932 . . . . 88725933 . . . . 09121447520 . . . . 09121267520 . . . . تماس فقط در ساعات اداری . . ...
خرید و فروش آمونیاک
۹۵اسفند۹
 خرید و فروش  آمونیاک
خرید و فروش آمونیاک . . . . محلول - خرید و فروش حواله پتروشیمی شیراز . . . . محلول - به صورت بشکه شده موجود در انبار تهران . . . . مایع - کپسول های 40 و 50 کیلوئی . . . . آمونیاک . . . . فروش آمونیاک بشکه شده . . . . فروش حواله آمونیاک . . . . پترومُبین . . . . 88725932 . ...
فروش روغن کرچک
۹۵اسفند۹
 فروش روغن کرچک
فروش روغن کرچک . . . . فروش روغن کرچک هندی . . . . جایانت,کیسان . . . . بشکه های 225 کیلویی . . . . واردات مستقیم از کشور هندوستان . . . . شرکت آدرینا . . . . 88725932 . . . . 88725933 . . . . 09121447520 . . . . 09121267520 . . . . تماس فقط در ساعات اداری . . . . ...
فروش EDTA
۹۵اسفند۹
 فروش EDTA
اتیلن دی آمین تترا استیک اسید . . . . فروش ادتا، دو سدیم و چهار سدیم . . . . EDTA 2Na . . . . EDTA 4Na . . . . کیسه 25 کیلوئی . . . . موجود در انبار تهران . . . . پترومُبین . . . . 88725932 . . . . 88725933 . . . . 09121447520 . . . . 09121267520 . . . . تماس فقط در ...
فروش آب اکسیژنه
۹۵اسفند۹
 فروش آب اکسیژنه
خرید فروش آب اکسیژنه ترک . . . . فروش َآب اکسیژنه بلژیکی . . . . آب اکسیژنه 35 در صد . . . . آب اکسیژنه 50 در صد . . . . شرکت پترومُبین . . . . 88725932 . . . . 88725933 . . . . 09121447520 . . . . 09121267520 . . . . تماس فقط در ساعات اداری...
فروش لورامیدکوکونات فتی اسید دی اتانول آمید
۹۵اسفند۹
 فروش لورامیدکوکونات فتی اسید دی اتانول آمید
فروش لورامید . . . . فروش لورامید (کوکونات فتی اسید دی اتانول آمید) به صورت تناژ و خرد . . . . خرید و فروش لورامید . . . . فروش مومونات فتی اسید اتانول آمید . . . . شرکت پترومُبین . . . . 88725932 . . . . 88725933 . . . . 09121447520 . . . . 09121267520 . . . . تماس فقط در...
فروش مواد اولیه لاستیک
۹۵اسفند۹
 فروش مواد اولیه لاستیک
فروش مواد اولیه صنایع لاستیک . . . . شرکت آدرینا فعال در زمینه واردات و توزیع انواع مواد اولیه صنایع لاستیک از شرکت های معتبر داخلی و خارجی و پخش در سراسر کشور، آماده همکاری و قرارداد با صنایع و کارخانجات لاستیک سازی و قطعات لاستیکی، واحدهای تحقیق و توسعه و کارگاههای تولیدی و نیز مسئولان خرید محت...
فروش دی اتیلن گلایکول DEG
۹۵اسفند۹
 فروش دی اتیلن گلایکول DEG
دی اتیلن گلایکول . . . . فروش DEG . . . . خرید و فروش دی اتیلن گلایکول . . . . دی اتیلن گلایکول بشکه . . . . فروش دی اتیلن گلایکول مارون به صورت فله و بشکه . . . . قیمت فوق العاده مناسب . . . . شرکت پترومُبین . . . . 88725932 . . . . 88725933 . . . . 09121447520 . . ...
فروش متانول
۹۵اسفند۹
 فروش متانول
فروش متانول . . . . فروش متانول پتروشیمی شیراز . . . . فروش متانول پتروشیمی زاگرس . . . . فروش متانول پتروشیمی فناوران . . . . خرید و فروش متانول . . . . فروش متانول بشکه . . . . خرید و فروش حواله متانول . . . . حواله متانول پتروشیمی . . . . متانول پتروشیمی به صورت بشکه شده د...