مجتمع آموزشی نصر دانشاموزش حسابداری و کامپیوتر
۹۴مرداد۱۷
 اموزش حسابداری و کامپیوتر
مجتمع آموزشی نصر دانش . . حسابداری - کامپیوتر . از پایه تا پیشرفته . . حسابداری ویژه کار - حسابداری ویژه مدیران . ICDL . AUTO CAD . 3D max . Revit . Vray . PHOTO SHOP . COREL . C++ . C# . با ارائه مدرک بین المللی . 66906352 . 66908378 . نزدیک مترو و BRT . . . ...