شرکت tes

09101569382
تهران-خ کریم خان-خ حافظ - پ 408-ط اول


دوزيمتر فردي صدا مدل TES660 ساخت کمپانی TES تایوا
 دوزيمتر فردي صدا مدل TES660 ساخت کمپانی TES تایوا
وزيمتر فردي صدا مدل TES-660 ساخت کمپانی TES تایوان . . TES-660 Badge Noise Dosimeter . . دوزیمتر شانه ای مطابق با استانداردهاي . IEC 61252 , ANSI , Intrinsic safety(660A) . . محاسبه و ذخیره مقادیر پارامترهای دوز صدا ،سطح و میانگین صدا . Dose,Laeq,Lzpk,LCpk,Lavg . . محدوده اندازه گیری: دینامیکی :
ارتعاش سنج مدلTES3100 ساخت کمپانی TESتایوان
 ارتعاش سنج مدلTES3100 ساخت کمپانی TESتایوان
لرزش سنج، ارتعاش سنج ، ویبرومتر، Vibration Meter، لرزش نگار ، جابجایی سنج ، سرعت سنج ، شتاب‌سنج پیزوالکتریک، . . لرزش سنج مدل TES-3100، ویبرومتری دیجیتال با سنسور پیزوالکتریکی میباشد که قابلیت اندازه گیری دامنه ارتعاشات شامل سه پارامتر سرعت ، شتاب و جابجایی را دارد. سنسور پیزوالکتریک ارتعاش سنج
اسکنر اتوماتیک 10 کاناله دما مدل ATS2000 ساخت کم
 اسکنر اتوماتیک 10 کاناله دما مدل ATS2000 ساخت کم
سکنر اتوماتیک 10 کاناله دما مدل ATS-2000 ساخت کمپانی EZDO تایوان . دماسنج تابلوئی 10 کاناله . ATS-2000 Temperature Scanner . . - محدوده اندازه گیری دما : . Type K: -50 ~ 1370 ℃ / -58 ~ 2498℉ . Type J: -50 ~ 1000℃ / -58 ~ 1832℉ . Type T : -120 ~ 400℃/ -184 ~ 752℉ . Type E:-50 ~ 750℃ / -58 ~ 1382
PH ConductivityTDS ORP Salt°C متر قلمی مدل 8200
 PH ConductivityTDS ORP Salt°C متر قلمی مدل 8200
. PH/Conductivity/TDS/ORP/Salt/°C متر قلمی مدل 8200 ساخت کمپانی Ezdo تایوان . . 8200 pH/mV/Cond/TDS/Salt/Temp Meter . .  قابلیت اندازه گیری 5 پارامتر تنها بایک الکترود .  محدوده اندازه گیری: . • اسید : - 2~16PH با دقت 0.01pH . • (Conductivity) کانداکتیویمتر: 0~100.0ms .
کلرسنج دیجیتالی قلمی کلر آزاد FCL کلر توتال TCL
 کلرسنج دیجیتالی قلمی کلر آزاد FCL  کلر توتال TCL
لرسنج دیجیتالی قلمی, کلرآزادFCL , کلرتوتال ,TCLمدل 6742 ساخت کمپانی Ezdoتایوان . . 6742 pocket Free and Total Chlorine Tester . . • قابلیت اندازه گیری میزان کلر باقیمانده آزادFCL و کلر باقیمانده کل TCL . • محدوده اندازه گیری: . کلر سنجی 0 ~ 3.50PPM با دقت قرائت 0.01ppm
سختی سنج TDS متر هدایت سنج ،EC متر شورس سنج د
 سختی سنج TDS متر هدایت سنج ،EC متر شورس سنج د
ختی سنج, TDS متر, هدایت سنج ،EC متر, شورس سنج , دماسنج مایعات مدل 4805Cond ساخت کمپانی ezdo تایوان . 4805Conductivity/ TDS/ Salt /Temp Indicator . . قابلیت اندازه گیری و نمایش تابلویی پارامترهای TDS/ Conductivity/ Salt / Temp . محدوده اندازه گیری: . • (Conductivity) کانداکتیویمتر : 0~2000μS
اسید سنج ، PH متر ORPمتر دماسنج مایعات مدل pH4
 اسید سنج ، PH متر ORPمتر دماسنج مایعات مدل pH4
سید سنج، PH متر, ORPمتر, دماسنج مایعات مدل pH4805 ساخت کمپانی ezdoتایوان . 4805 pH ORP Temp Indicator .  قابلیت اندازه گیری و نمایش تابلویی پارامترهای pH/ ORP / Temp . محدوده اندازه گیری: . اسید : - 2~16PH با دقت 0.01pH . ORP متر (mv): -1000~1000mV با دقت: 1Mv . درجه حرارت : 0~90 0C
ترمومتر تماسیدماسنج حرارت سنج مدل TES1306
 ترمومتر تماسیدماسنج حرارت سنج مدل TES1306
. . ترمومتر تماسی,دماسنج , حرارت سنج ,مدل TES-1306 ,(k/j thermometer) . . . . -دارای 2 نوع ورودی ترموکوپل KوJ . . - دو کاناله ,اندازه گیری دما دو نقطه بطور همزمان . . - قابلیت نمایش واحدهای سانتیگراد° C و فارنهایت F . . - محدوده اندازه گیری اتوماتیک . . - توانایی قرایت مقدار max&min . . -
ترمومتر تماسی دیتالاگردماسنج حرارت سنج مدل TES
 ترمومتر تماسی دیتالاگردماسنج حرارت سنج مدل TES
رمومتر تماسی دیتالاگر,دماسنج, حرارت سنج ,مدل ,TES-1307(datalogging k/j thermometer) . . -دارای 2 نوع ورودی ترموکوپل KوJ . - دو کاناله (اندازه گیری دما دو نقطه بطور همزمان) . - قابلیت نمایش واحدهای سانتیگراد° C و فارنهایت F . - ظرفیت ذخیره 15000 مورد . - قرایت بیشترین کمترین و مقدار میانگین . - دارا
ترمومترتماسی دماسنج حرارت سنج مدل Tes1314J
 ترمومترتماسی دماسنج  حرارت سنج مدل Tes1314J
رمومترتماسی, دماسنج , حرارت سنج ,مدل ,Tes-1314(J,K,E,T,R,S,N thermometer) . . -دارای 7نوع ورودی ترموکوپلJ,K,E,T,R,S,N . - دو کاناله ،اندازه گیری دما دو نقطه بطور همزمان . - قرائت بیشترین کمترین و مقدار میانگین . - قابلیت ذخیره مقدار max&min به همراه زمان و مقدار میانگین . - دارای تعیین شاخص دما به
ترمومترتماسی دماسنج حرارت سنج مدل Tes131713
 ترمومترتماسی دماسنج  حرارت سنج مدل Tes131713
. ترمومترتماسی ,دماسنج , حرارت سنج ,مدل Tes-1317/1317R ,(platinum RTD thermometer) . -دارای استاندارد Pt 3916/3926/385 . - دارای ورودی ترموکوپل PT100 . -قابلیت ذخیره اطلاعات تا 4200 مورد و اتصال به کامپیوتر در مدل TES-1317R . - زنگ اخطار قابل تنظیم . - دو کاناله (اندازه گیری دما دو نقطه بطور همزما
ترمومترتماسی دماسنج حرارت سنج مدل TES1319A
 ترمومترتماسی دماسنج  حرارت سنج مدل TES1319A
. ترمومترتماسی, دماسنج , حرارت سنج ,مدل TES-1319A ,(thermometer (type k)) . - دارای ورودی ترموکوپل K . - قابلیت نمایش واحدهای سانتیگراد° C و فارنهایت F . - توانایی قرایت مقدار max&min . - قابلیت ثابت نگه داری اطلاعات HOLD . -محدوده اندازه گیری:° C 1300-50~ . -دقت قرائت 0.1° C . . لطفا"جهت کسب اطل
آناليزور رنگRGB متر کالرمتر تستر رنگ مدل TES
 آناليزور رنگRGB متر کالرمتر تستر رنگ مدل TES
ناليزور رنگ, کالرمتر, تستررنگ, RGBمتر, color meter . آناليزور رنگRGB , متر, کالرمتر, تستر رنگ ,مدل TES-135 , ساخت کمپانی TES تایوان . . -قابلیت تشخیص تفاوت رنگ بین دو نمونه در: . Δ(L*,a*,b*), Δ(E*ab,C*ab, H*ab),Δ(Y, x, y), Δ(X, Y, Z) or Δ(Rs, Gs, Bs) . -فاصله رنگها نمایش داده شده در: . (L*, a*, b*)
PHمتر ECمتر TDSمتر ORPمتر اسید سنج کنداکتیویم
 PHمتر ECمتر TDSمتر ORPمتر اسید سنج کنداکتیویم
. PHمتر, اسیدسنج, ECمتر, کنداکتیویمتر, TDSمتر, سختی سنج آب, ORPمتر . PHمتر, ECمتر, TDSمتر, ORPمتر, اسید سنج, کنداکتیویمتر, سختی سنج اب, هدایت سنج اب, مدل TES-1381 , ساخت کمپانی TESتایوان . محدوده اندازه گیری: . اسید0~14 PH : با دقت 0.001ph . 0~2000 mV:ORP با دقت 0.1mv . کنداکتیویمتر : 0~200 Ms/
پارتیکل کانتر غبارسنج شمارنده ذرات غبار مدلTES
 پارتیکل کانتر غبارسنج شمارنده ذرات غبار مدلTES
. پارتیکل کانتر ,غبارسنج, شمارنده ذرات غبار , مدلTES-5110 ساخت کمپانی TES تایوان . Particle Counter . پارتیکل سنج, پارتیکل سایزر, کیفیت سنج هوا, . -اندازه گیری ذرات در سایزهای :1µm , 0.5 µm , 0.3µm . 2.0µm ,5.0µm,10µm , . -اندازه گیری غلظت هر سایز تا 70,000 particles / L . - قرائت دما و رطوبت
غلظت سنج وشمارنده ذراتپارتیکل مس کانتر مدلTES52
 غلظت سنج وشمارنده ذراتپارتیکل مس کانتر مدلTES52
لظت سنج وشمارنده ذرات(پارتیکل مس کانتر) مدلTES-5200 ساخت کمپانی TES تایوان . -اندازه‌گیری ذرات در 8 کانال درحالت شمارش(count mode) : . 1.0µm , 2.5µm , 4.0µm, 5.0µm, 7.0 µm , 10 µm , 0.7µm , 0.5µm . -محدوده‌ی تراکم جرم(غلظت) در حالت Mass Mode: . PM1, PM2.5, PM 4, PM 7, PM 10, TSP . با رنج ت
درخشندگی سنج سنجش میزان درخشندگی لومینانس متر م
 درخشندگی سنج سنجش میزان درخشندگی لومینانس متر م
رخشندگی سنج, لومینانس متر, لومیننس متر . درخشندگی سنج, سنجش میزان درخشندگی, لومینانس متر, مدلTES-137 , ساخت کمپانی TES تایوان . - رنج اندازه گیری: 0.01~1999k cd/m2 . - دقت قرائت:0.01 cd/m2 . - دقت دستگاه: ±3% rdg ±5dgt . - اندازه گیری نسبت درخشندگی A/B ،A% و B-A . - قابلیت قرائت ماکزیمم و مینیمم
کلوین مترکلوین سنج کالرمتر اندازه گیری حرارت نو
 کلوین مترکلوین سنج کالرمتر اندازه گیری حرارت نو
لوین متر, کالرمتر, Chroma متر , اندازه گیری حرارت نور . کلوین متر,کلوین سنج, کالرمتر, اندازه گیری حرارت نور, رنگ سنج نور, chroma meter , chroma متر, مدلTES-136 , ساخت کمپانی TESتایوان . . - اندازه گیری (Ev, x, y); (Ev, u', v'); (Ev, ëd, Pe); (Ev, ëd, Pc);(Ev, MAX, MIN) . (Ev, Tcp, ∆uv); (∆Ev, ∆Tc
دستگاه سنجش کیفیت هوا آلودگی هوا مدلTES5321 ساخت
 دستگاه سنجش کیفیت هوا آلودگی هوا مدلTES5321 ساخت
ستگاه سنجش کیفیت هوا(آلودگی هوا) مدلTES-5321 ساخت کمپانی TES تایوان . . -محدوده اندازه گیری غلظت ذرات (PM2.5)2.5:cm3 0 ~ 500 µg/ با دقت 0.1 µg /cm3 . -محدوده اندازه‌گیری رطوبت: %1~%99 با دقت 0/1%RH . - محدوده اندازه‌گیری دما:F) - 20 °C ~ +60°C F ~ +140 ° (-4 ° با دقت 0.1°F , 0.1°C . - خطای اندا
صدا سنج مدل TES1351 ساخت کمپانی TESتایوان
 صدا سنج مدل TES1351  ساخت کمپانی TESتایوان
داسنج ,صوت سنج, دسیبل سنج, Sound Level Meter . صدا سنج, مدل TES-1351 ,ساخت کمپانی TESتایوان . . -محدوده اندازه گیری : Low:35~95db , . High:65~130db . -محدوده پهنای باند: 20HZ~8kHZ . - شبکه های اندازه گیری : A , C . - دقت اندازه گیری : 1.4db . - دقت قرائت: 0.1 db . - نوع خروجی : AC , DC . -
هات وایر دیتالاگر باد سنج هات وایرمدل TES1341
 هات وایر دیتالاگر باد سنج هات وایرمدل TES1341
اد سنج , هات وایر , فلوسنج باد, سرعت سنج باد . . باد سنج Anemometer, , هات وایرhot-wire,مناسب برای : . . - کنترل کردن تهویه ها . . - هواکش ها و کولر ها . . - ورزش های تفریحی و ... . هات وایر دیتالاگر, باد سنج هات وایر,مدل TES-1341 ,ساخت کمپانیTES تایوان . . - اندازه گیری سرعت باد و حجم هوای م
هات وایر باد سنج هات وایرمدلTES1340 ساخت کمپا
 هات وایر باد سنج هات وایرمدلTES1340 ساخت کمپا
اد سنج , هات وایر , فلوسنج باد, سرعت سنج باد . باد سنج Anemometer, , هات وایرhot-wire,مناسب برای : . - کنترل کردن تهویه ها . - هواکش ها و کولر ها . - ورزش های تفریحی و ... هات وایر, باد سنج هات وایر,مدلTES-1340 ,ساخت کمپانیTES تایوان . - اندازه گیری سرعت باد و حجم هوای مورد نظر (CFM,CMM) . - محدوده
ترمو متر دیتالاگر4 کاناله ترمودیتالاگر ترمومتر
 ترمو متر دیتالاگر4 کاناله ترمودیتالاگر ترمومتر
رمو متر دیتالاگر4 کاناله, ترمودیتالاگر, ترمومتر دیتالاگر ,مدل TES-1384 , ساخت کمپانی TESتایوان . . - حفاظت ازورودیایزولهP 350Vp بین هردو ورودی. . - دماسنج بسیار دقیق باترموکوپل C,B,U,L,N,S,R,T,E,J,K . . - دارای آلارم قابل برنامه ریزی برای هر 4 ورودی . . -نمایش همزمان دما برای هر 4 ترموکوپل .
دیتالاگر 8 کاناله دیتالاگر 8 کاناله دمادیتالاگر
 دیتالاگر 8 کاناله دیتالاگر 8 کاناله دمادیتالاگر
. ديتا لاگر 8 كاناله دما, ترمو متر ديتا لاگر 4 کاناله . دیتالاگر 8 کاناله, دیتالاگر 8 کاناله دما,دیتالاگردما, مدل prova 830 , با LCD رنگی . -دارای صفحه نمایش 5.7 اینچی رنگی TFT . -دارای 8 ورودی اندازه گیری دما و ثبت ان . -قابلیت ترسیم 8 منحنی رنگی گرافیکی . -نمایش اطلاعات به صورت دیجیتال و آنا
ترمورطوبت سنج رطوبت سنجترموهیدرومترمدل TES126
 ترمورطوبت سنج رطوبت سنجترموهیدرومترمدل TES126
رمو رطوبت سنج محیطی ,رطوبت سنج, هیدرومتر, دماسنج ورطوبت سنج ,دیتالاگر دما و رطوبت, ترموگراف,دیتالاگر دما و رطوبت ,مخصوص کنترل دما و رطوبت گلخانه ها . . ترمورطوبت سنج , رطوبت سنج,ترموهیدرومتر,مدل TES-1260 ,ساخت کمپانیTES تایوان . -رنج اندازه گیری دما: -20 … 60ċ - دقت: ±0.8ċ . -رنج اندازه گیری رطو
ترمورطوبت سنج دیتا لاگر رطوبت سنج
 ترمورطوبت سنج دیتا لاگر رطوبت سنج
رمو رطوبت سنج محیطی ,رطوبت سنج, هیدرومتر, دماسنج ورطوبت سنج ,دیتالاگر دما و رطوبت, ترموگراف,دیتالاگر دما و رطوبت ,مخصوص کنترل دما و رطوبت گلخانه ها . . ترمورطوبت سنج دیتا لاگر, رطوبت سنج , رطوبت سنج پرتابل,مدل TES-1361C ,ساخت کمپانیTES تایوان . -رنج اندازه گیری دما: -20 … 60ċ - دقت: ±0.5ċ . -ر
ترمورطوبت سنج دیتا لاگر رطوبت سنجهیدرومتر مدل T
 ترمورطوبت سنج دیتا لاگر رطوبت سنجهیدرومتر مدل T
رمو رطوبت سنج محیطی ,رطوبت سنج, هیدرومتر, دماسنج ورطوبت سنج ,دیتالاگر دما و رطوبت, ترموگراف,دیتالاگر دما و رطوبت ,مخصوص کنترل دما و رطوبت گلخانه ها . . ترمورطوبت سنج دیتا لاگر, رطوبت سنج,هیدرومتر, مدل TES-1364/1365 ,ساخت کمپانیTES تایوان . . -دارای پراپ مجزا (اکسترنال) . - دارای صفحه نمایشگر دو گ
دستگاه اندازه گیری امواج الکتریکی مدل TES593 س
 دستگاه اندازه گیری امواج الکتریکی مدل TES593 س
ستگاه اندازه گیری امواج الکتریکی, RF تستر, نشتی سنج ماکروویو,انواع الکتروسموگ,امواج رادیوئی،RFمتر . دستگاه اندازه گیری امواج الکتریکی , مدل TES-593 ,ساخت كمپاني TES تايوان . -محدوده اندازه گیری فرکانسی از MHz 10 تا GHz 8 . -اندازه گیری ایزوتروپ سه بعدی EMF . -اندازه گیری غیر مستقیم به همراه 3 کانال
گوس مترتک محوره EMFتستر مدل TES1390 ساخت کمپان
 گوس مترتک محوره EMFتستر مدل TES1390 ساخت کمپان
وس متر, تسلا متر, تسترمیدان مغناطیسی, EMFتستر,دستگاه اندازه گیری میدان مغناطیسی . . گوس مترتک محوره, EMFتستر, مدل TES-1390 ,ساخت کمپانیTES تایوان . -اندازه گیری قدرت میدان الکترو مغناطیس EMF . -قابلیت ثابت نگه داشتن بیشترین مقادیر . -رنج اندازه گیری: 200/2000 milli Gaussیا200 micro Tesla . - د
گوس متر سه محوره تسلا مترمدل TES1394 ساخت کم
 گوس متر سه محوره تسلا مترمدل TES1394 ساخت کم
وس متر, تسلا متر, تسترمیدان مغناطیسی, EMFتستر,دستگاه اندازه گیری میدان مغناطیسی . . گوس متر, سه محوره , تسلا متر,مدل TES-1394 ,ساخت کمپانیTES تایوان . - نمایش همزمان EMF برای هر سه راستای X,Y,Z و . محاسبه میانگین قرائت ها X+Y+Z/3 . -قرائت max,min و میانگین مقادیر اندازه گیری شده . -رنج اندازه گیری
فلوکس متر لومن متر لومینانس متر لومینو متر مد
 فلوکس متر لومن متر لومینانس متر لومینو متر مد
لوکس متر, لومن متر ,لومینانس متر, لومینو متر, مدل ,TES-133ساخت کمپانی TESتایوان . - اندازه گیری شار نوری منتشر شده از یک منبع نوری . - مناسب برای:لامپ های LED , لامپ های فیبری ,لا مپ های کوچک. - حساسیت طیفی نزدیک به منحنی CIE photopic . - محدوده اندازه گیری از 0.05 تا 7000 لومنس . - دقت Lumens
نور سنج لوکس متر Light Meter لایت متر مدل TES
 نور سنج لوکس متر Light Meter لایت متر مدل TES
ور سنج ,لوکس متر, Light Meter , لایت متر, مدل TES-1339 ,ساخت کمپانی TES تایوان . - رنج اندازه گیری: 0.01… 999900 Lux . - واحد های اندازه گیری : Lux, FC , Lumens . - دقت قرائت:0.01Lux . - دقت دستگاه: ±3%rdg±0.5%f.s . - قابلیت قرائت ماکزیمم و مینیمم ومیانگین اندازه گیری . - حافظه دستی :99read . -
نور سنج لوکس مترلایت مترمدل TES1339 R ساخت کم
 نور سنج لوکس مترلایت مترمدل TES1339 R ساخت کم
. . نور سنج, لوکس متر, Light Meter,شدت روشنایی, لایت مترمخصوص گلخانه ها . . نور سنج ,لوکس متر,لایت متر,مدل, TES-1339 R ساخت کمپانی TES تایوان . . - رنج اندازه گیری: 0.01… 999900 Lux . - واحد های اندازه گیری: Lux, FC, Lumens . - دقت قرائت:0.01Lux . - دقت دستگاه: ±3%rdg±0.5%f.s . - قابلیت قرائت
WBGT متر مدل TES1369ساخت کمپانی TESتایوان
 WBGT متر مدل TES1369ساخت کمپانی TESتایوان
ستگاه اندازه گیری استرس گرمایی, WBGTمتر,اندازه گیری دمای تر،دمای خشک،دمای گویسان . . WBGT متر, مدل, TES1369ساخت کمپانی TESتایوان . . -قابلیت اندازه گیری استرس گرمايي داخل (محيط بسته)و خارج (محيط باز) . -قابليت اندازه گيري دماي تر،دماي خشك، دماي گويسان . -محدوده اندازه گيري: -5ċ … +60ċ (23F … 140 F
کالیبراتور صدا کالیبراتور نویزدوزیمتر کالیبراتو
 کالیبراتور صدا کالیبراتور نویزدوزیمتر کالیبراتو
الیبراتور صدا, کالیبراتور نویزدزیمتر, کالیبراتورصوت سنج . کالیبراتور صدا , کالیبراتور نویزدوزیمتر, کالیبراتورصوت سنج, کالیبراتور دسیبل متر, کالیبراتور دسیبل سنج, مدل TES-1356 sound level calibrator, . -توانایی کالیبره کردن صدا از 94db تا 114db در 1kHz . -مجهز به میکروفن با قطر 1, 2/1 ,4/1 اینچ . -ت
نویزدوزیمتر صدا مدل1354 TES ساخت کمپانی TESتایو
 نویزدوزیمتر صدا مدل1354 TES ساخت کمپانی TESتایو
وزیمتر صدا, نویزدوزیمتر, دزیمترصدا, نویزدزیمترصدا,درصدسطح صدا . نویزدوزیمتر, صدا مدل1354 TES- ,ساخت کمپانی TESتایوان . . -اندازه گیری درصد نویزدوز، سطح صدا و نمایش زمان . -محدوده اندازه گیری : 70 ~ 140dBA . -دقت اندازه گیری : ±1.5db . -نمایش دیجیتال :0.01 ~ 99.99%Dose . -معیار سطح : 80 , 84, 85 ,
صدا سنج دیتالاگر مدل TES1352H ساخت کمپانی TES
 صدا سنج دیتالاگر مدل TES1352H ساخت کمپانی TES
داسنج ,صوت سنج, دسیبل سنج, Sound Level Meter . صدا سنج دیتالاگر, مدل TES-1352H ,ساخت کمپانی TESتایوان . . - محدوده اندازه گیری : 6 رنج 10db . 30~80,40~90,50~100,60~110,70~120,80~130db . - رنج اتوماتیک: 30~130db . - محدوده پهنای باند: 31.5HZ~8kHZ . - شبکه های اندازه گیری : A , C . - دقت دستگاه: 1
صدا سنج LEQدار، مدل TES1353H ساخت کمپانیTES تایو
 صدا سنج LEQدار، مدل TES1353H ساخت کمپانیTES تایو
داسنج ,صوت سنج, دسیبل سنج, Sound Level Meter . صدا سنج LEQدار، مدل TES-1353H ساخت کمپانیTES تایوان . . - کاربرد: SPL,Leq,SEL,MaxL,MinL . - رنج اندازه گیری : 30 ~130 db . - واحد های اندازه گیری: A , C . - دقت :1.5 dB ± . - دقت قرائت: 0.1db . - قابلیت اتصال به کامپیومتر با RS232 . - حافظه 32000 ر
صدا سنج آنالیزوردار مدل TES1358Cساخت کمپانیTES
 صدا سنج آنالیزوردار مدل TES1358Cساخت کمپانیTES
داسنج ,صوت سنج, دسیبل سنج, Sound Level Meter . . صدا سنج آنالیزوردار, مدل , TES-1358Cساخت کمپانیTES تایوان . . -دارای صفحه نمایش LCD رنگی با نور پس زمینهTFT . - قابلیت آنالیزور اکتاو باند 11 )1/1باند) و33 )1/3باند( . - محدوده پهنای باند: 12.5Hz ~ 20KHz . - کاربرد های اندازه گیری: LP,Leq,L
دستگاه سنجش کیفیت هوا آلودگی هوا مدلTES5321 ساخت
 دستگاه سنجش کیفیت هوا آلودگی هوا مدلTES5321 ساخت
ستگاه سنجش کیفیت هوا(آلودگی هوا) مدلTES-5321 ساخت کمپانی TES تایوان . -محدوده اندازه گیری غلظت ذرات (PM2.5)2/5: cm3 0 ~ 500 µg/ با دقت 0/1 µg /cm3 . -محدوده اندازه‌گیری رطوبت: %1~%99 با دقت 0/1%RH . - محدوده اندازه‌گیری دما:F) - 20 °C ~ +60°C F ~ +140 ° (-4 ° با دقت 0/1°F , 0/1°C . - خطای اندازه
نور سنج با سنسور جداگانه مدل 98202 ساخت کمپانی
 نور سنج با سنسور جداگانه مدل 98202 ساخت کمپانی
ایت متر, نورسنج ,لوکس متر . نور سنج, با سنسور جداگانه, مدل 98202 ,ساخت کمپانی MIC تایوان . -رنج اندازه گیری: 200/2000/20000/200000 LUX . - واحد های اندازه گیری : Lux, FC . - دقت دستگاه: ±3% . - قابلیت max hold . - دارای خروجی آنالوگ . -دارای سنسور جداگانه سیلیکون . - دارای صفحه نمایش دیجیتال 3-1
متر ليزري ديستو مدل 99770 ساخت کمپانی MIC تایوا
 متر ليزري ديستو مدل 99770 ساخت کمپانی MIC تایوا
تر ليزري ,ديستو,فاصله سنج لیزریMIC, . متر ليزري, ديستو, مدل 99770 ,ساخت کمپانی MIC تایوان . -محدوده اندازه گيري: 0.05 تا 70 متر . -دقت اندازه گیری: 1.5 ± میلیمتر . -دقت قرائت:0.001 m . -سرعت اندازه گیری:0.5 ثانیه . - دارای چراغ صفحه نمایش جهت کار در محیطهای تاریک . -دارای حافظه تا 20 مورد . -واحد
کالیبراتور صدا سنج مدل 98370 ساخت کمپانی MICتای
 کالیبراتور صدا سنج مدل 98370 ساخت کمپانی MICتای
الیبراتور صدا سنج, مدل 98370 ,ساخت کمپانی MICتایوان . - دارای استاندارد ANSI S1.4-1984 and IEC942 1988 Class 2 . - کالیبره صدادر دو سطحdb 94 و 114db . - دارای آدابتورمیکروفن با قطر 2/1 اینچ . -دقت: 0.5 db± . - فرکانس خروجی:4%Hz±1000 . -شرایط پایه: . دما: C° 20)68(F° . فشار اتمسفر: mbar 1013 . رط
UVمترنورسنج وسولار پاورمتر در یک دستگاهمدل9820
 UVمترنورسنج وسولار پاورمتر در یک دستگاهمدل9820
Vلایت متر,لایت متر ,پیرانومتر,(در یک دستگاه)،اندازه گیری تشعشع خورشیدی . UVمتر,نورسنج وسولار پاورمتر ,(در یک دستگاه)مدل98208 ساخت کمپانی MICتایوان . . - رنج اندازه گیری:* توان خورشیدی :40,400,4000 w/cm² . * یو وی لایت مترA: 40,400,1000µw/cm2,20mw/cm2 . *نور سنجی:40,400,4000,40000,400000Lux . -دقت
رطوبت سنج کاغذ مدل 98711 ساخت کمپانیMIC تایوان
 رطوبت سنج کاغذ مدل 98711 ساخت کمپانیMIC تایوان
طوبت سنج کاغذ مدل 98711 ساخت کمپانیMIC تایوان . -دارای صفحه نمایش LCD بزرگ . - دارای قابلیت انتخاب انواع مختلف کاغذ از 4 گروه . - محدوده‌ی اندازه‌گیری رطوبت کاغذ: 2% - 40% . - دقت دستگاه: ±1% . - دقت قرائت: 0.5% . - خاموشی اتوماتیک پس از 15 دقیقه . - لوازم جانبی: دستگاه به همراه کلاهک سنسور – م
ترمو بادسنج جیبی بادسنج مدل 98620 ساخت کمپانیMI
 ترمو بادسنج جیبی بادسنج مدل 98620 ساخت کمپانیMI
اد سنج,دبی سنج باد ,سرعت سنج باد ,دما و رطوبت سنج باد . ترمو بادسنج جیبی, بادسنج ,مدل 98620 ,ساخت کمپانیMIC تایوان . - رنج اندازه گیری سرعت باد : 0.4~20 m/s با دقت: ±3% of FS . - واحدهای اندازه گیری: m/s, ftm,m/h,kmh,knot . -رنج اندازه گیری دمای محیط: -15~+50 ċ با دقت: ċ 1 ± . - رنج اندازه گیری
بادسنج فلوسنج باددما و رطوبت سنج هوا مدل 98653
 بادسنج فلوسنج باددما و رطوبت سنج هوا مدل 98653
. . باد سنج,دبی سنج باد ,سرعت سنج باد ,دما و رطوبت سنج باد . بادسنج ,فلوسنج باد,دما و رطوبت سنج هوا ,مدل 98653 ,ساخت کمپانیMIC تایوان . - رنج اندازه گیری سرعت باد : 0.4~35 m/s با دقت: ±2% of FS . - رنج اندازه گیری دبی باد: 0~9999 m³/s . - واحدهای اندازه گیری: m/s, ftm, cms, cfm, knt, KM/h , MP
DO O2 °C متر، اکسیژن متراکسیژن متر قلمی مدل 99
 DO O2 °C متر، اکسیژن متراکسیژن متر قلمی مدل 99
. . DO/ O2 /°C متر، اکسیژن متر,اکسیژن متر قلمی, مدل 99703 ,ساخت کمپانی MIC تایوان . - محدوده اندازه گیری: . اکسیژن محلولDO: 0~20.00mg/L با دقت قرائت: 0.01و دقت : +/-0.2+1dgt . اکسیژن هوا 2O: 0~200% با دقت قرائت: 0.1و دقت: +/-2%FS . درجه حرارت: 0~50Cبا دقت قرائت : 0.1Cو دقت: +/-0.2C+1dgt . -امکان
سختی سنج آب TDSمتر قلمی مدل 99603 ساخت کمپانی
 سختی سنج آب TDSمتر قلمی مدل 99603 ساخت کمپانی
ختی سنج آب, TDSمتر, قلمی, مدل 99603 ,ساخت کمپانی MIC تایوان . - محدوده اندازه گیری: 0~1999ppm . -دقت قرائت: 10ppm . - دقت دستگاه: ±1%FS . -قابلیت کاليبره اتوماتیک . -امکان جبران اتوماتیک دما ATC . -صفحه نمایش LCD به ابعاد 21*18mm . - دارای استاندارد IP57 برای بدنه ضد آب و مقاوم ABS . -ملحقات
اسید سنج PHمتر قلمی مدل 99601ساخت کمپانی MICت
 اسید سنج PHمتر قلمی مدل 99601ساخت کمپانی MICت
. اسید سنج, PHمتر, قلمی ,مدل 99601,ساخت کمپانی MICتایوان . - محدوده اندازه گیری: 0~14PH . -دقت قرائت: 0.1pH . - دقت دستگاه: ±0.1+1dgt . -قابلیت کاليبره اتوماتیک در 1یا2 نقطه . -صفحه نمایش LCD به ابعاد 21*18mm . -دارای استاندارد IP57 برای بدنه ضد آب و مقاوم ABS . -ملحقات :دستگاه، الکترود،محلول