شرکت tes

تهران
09101569382
تهران-خ کریم خان-خ حافظ - پ 408-ط اول

دماسنج و رطوبت سنج ماکزیمم و مینیمم مدل TEM882

دماسنج و رطوبت سنج ماکزیمم و مینیمم, مدل TEM-882 , ساخت چین . . . . - نمایش دما و رطوبت, داخل اتاق in door ودمای خارج ازاتاق out door با فاصله زمانی 5 ثانیه به صورت اتوماتیک . . -نمایش زمان و تاریخ . . - نمایش ماکزیمم ، مینیمم . . -دارای صفحه نمایش بزرگ به ابعاد 80*60mm . . -محدوده اندازه گی...

ترمو رطوبت سنج ماکزیمم و مینیمم مدل TEM982 ساخت چی

ترمورطوبت سنج ماکزیمم و مینیمم مدل TEM982 ساخت چین . . - نمایش همزمان دما ورطوبت داخل اتاق in door ودمای خارج ازاتاق out door . -دارای آلارم جهت تنظیم محدوده مجاز برای دمای خارج از اتاق . - نمایش ماکزیمم ، مینیمم بهمراه زمان ثبت آن . -نمایش تاریخ . -قابلیت نمایش سطح راحتی(نمایشگر لبخند) . -دارا...

دیتالاگر دیتالاگر دما و رطوبت دیتالاگر دما و رطو

دیتالاگر دما و رطوبت, ترموگراف دما و رطوبت . ترموگراف, ثبت دما و رطوبت محیطی جهت استفاده در موزه ،فروشگاه ،گلخانه ،انبارهای دارویی و مواد وغذایی،داروخانه ها ،ماشین های حمل مواد فاسد شدنی و ... . دیتالاگر, دیتالاگر دما و رطوبت ,دیتالاگر دما و رطوبت نصبی،ترموگراف دما، مدلj 98586, ساخت کمپانیMIC تای...

ترموگراف دیتالاگر دماثبات دما و رطوبت USB دیتا

ترموگراف, دیتالاگر دما,ثبات دما و رطوبت USB ,دیتالاگردما و رطوبت ,مدل 98583 ساخت کمپانیMIC تایوان . - دارای صفحه نمایش LCD . -محدوده نمایش و ذخیره دما: -40~85˚c با دقت: ċ 0.6 ± . -محدوده نمایش و ذخیره رطوبت:0.1~99.9%RH با دقت: ±3% . -اندازه گیری نقطه شبنم،نقطه تر،شاخص گرما،WBGT . - قابليت ثبت ا...

ثبات دما دیتالاگر دمادیتا لاگر دما USB ترموگراف

ثبات دما, دیتالاگر دما,دیتا لاگر دما, USB ترموگراف دما ,مدل 98581 ساخت کمپانیMIC تایوان . . - دارای صفحه نمایش LCD . . -محدوده نمایش و ذخیره دما: -40~85˚c با دقت: ċ 0.6 ± . . -واحد های اندازه گیری:F, °C . . - قابليت ثبت اطلاعات تا 32000 عدد با فاصله زمانی انتخابی از1 ثانیه تا 6 ساعت . . ....

ترمورطوبت سنج قلمی دما و رطوبت سنج محیطی ترمومتر

. ترمورطوبت سنج قلمی,دما و رطوبت سنج محیطی , ترمومترقلمی تیپ K ,مدل 98855 ساخت کمپانیMIC تایوان . - دارای صفحه نمایش LCD بزرگ . -محدوده اندازه گیری دما (تیپK): -200~1300˚c بادقت: ±(0.3°C rdg+1°C) و دقت نمایش 0.1°C: . -قابلیت اندازه گیری دمای محیط: -20~+50 ċ با دقت: ċ 0.6 ± . -قابلیت اندازه گی...

ترمومتر پرتابل ترمومتر دو کاناله دماسنج 2کاناله

ترمومتر تماسی, دماسنج تماسی, ترمومتر, تیپ K . ترمومترپرتابل, ترمومتر دو کاناله , دماسنج 2کاناله,تیپ ,K مدل 98838 ساخت کمپانیMIC تایوان . - دارای دو کانال T1,T2 و نمایش اختلاف T1-T2 . -نمایش ماکزیمم ، مینیمم از زمان روشن بودن دستگاه . -محدوده اندازه گیری دما (تیپK): -200~1300˚c بادقت: ±(0.1°C rdg+1...

ترمومتر قلمی تیپ K دماسنج ترمومتر مدل 98850 ساخت

ترمومترقلمی تیپ K دماسنج, ترمومتر ,مدل 98850 ساخت کمپانیMIC تایوان . - دارای صفحه نمایش LCD بزرگ . -محدوده اندازه گیری دما (تیپK): -200~1300˚c بادقت: ±(0.3°C rdg+1°C) و دقت نمایش 0.1°C . -قرائت ماکزیمم ، مینیمم و میانگین گیری . -واحد های اندازه گیری:F, °C . . لطفا"جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت h...

ترمومترلیزری تفنگی دماسنج اشعه ای ترمومترلیزری

ترمومترلیزری ,دماسنج مادون قرمز,پایرومتر,پیرومتر . ترمومترلیزری تفنگی, دماسنج اشعه ای , ترمومترلیزری,مدل TM910 ساخت کمپانیMIC تایوان . -محدوده اندازه گیری دما: -50~+1100ċ با دقت: ċ 1.5 ± . -مقیاس فاصله نسبت به هدف: 20:1 . Emissivity- قابل تنظیم 1.00 ~0.10 . -دقت قرائت : F° 0.1 وC° 1.0 . -زمان ...

دماسنج نفوذی ترمومتر نفوذی ترمومتر میله ای دما

دماسنج نفوذی , ترمومتر نفوذی, ترمومتر میله ای, دماسنج میله ای, مدل 99300 ساخت کمپانیMIC تایوان . . -مناسب برای اندازه گیری دمای مواد غذایی . . - دارای پراپ میله ای با محدوده اندازه گیری -50°C~300ºCبا دقت ±1ºC و دقت نمایش 0.1°C . . -ضد آب IP54 . . - ابعاد پراپ میله ای:طول148mm و قطر 4.8mm . . ...

متر قلمی مدل 99702 ساخت کمپانی MIC تایوان

متر قلمی, مدل 99702 ساخت کمپانی MIC تایوان . Ecمتر, tdsمتر, شوری سنج, سختی سنج آب, کنداکتیویمتر, . - محدوده اندازه گیری: . کنداکتیویمترEC: 0~2000µS, 2.00~20.00msبا دقت: 1µS/0.01mS . سختی سنجTDS : 0~1300ppm, 1.30~13.00ppt با دقت: 1ppm/0.01ppt . شوری سنج salt: 0~1000 ppm, 1.00~12.00ppt با دقت: 1ppm...

PHECTDSmVSalt°C متر قلمی مدل 99720 ساخت کمپ

PHمتر, TDSمتر, ECمتر, MVمتر, ORPمتر, شوری سنج, سختی سنج . PH/EC/TDS/mV/Salt/°C متر قلمی ,مدل 99720 ,ساخت کمپانی MIC تایوان . Phمتر, ecمتر, tdsمتر, mvمتر, orpمتر, شوری سنج, کنداکتیویمتر, هدایت سنج آب, اسید سنج . - محدوده اندازه گیری: . اسید: -2~16PHبا دقت: 0.01pH . کنداکتیویمترEC: 0~2000µS, 2.00~2...

سختی سنج آب TDSمتر قلمی مدل 99603 ساخت کمپانی

سختی سنج آب, TDSمتر, قلمی, مدل 99603 ,ساخت کمپانی MIC تایوان . - محدوده اندازه گیری: 0~1999ppm . -دقت قرائت: 10ppm . - دقت دستگاه: ±1%FS . -قابلیت کاليبره اتوماتیک . -امکان جبران اتوماتیک دما ATC . -صفحه نمایش LCD به ابعاد 21*18mm . - دارای استاندارد IP57 برای بدنه ضد آب و مقاوم ABS . -ملحقا...

DO O2 °C متر، اکسیژن متراکسیژن متر قلمی مدل 99

. . DO/ O2 /°C متر، اکسیژن متر,اکسیژن متر قلمی, مدل 99703 ,ساخت کمپانی MIC تایوان . - محدوده اندازه گیری: . اکسیژن محلولDO: 0~20.00mg/L با دقت قرائت: 0.01و دقت : +/-0.2+1dgt . اکسیژن هوا 2O: 0~200% با دقت قرائت: 0.1و دقت: +/-2%FS . درجه حرارت: 0~50Cبا دقت قرائت : 0.1Cو دقت: +/-0.2C+1dgt . -امکا...

بادسنج فلوسنج باددما و رطوبت سنج هوا مدل 98653

. . باد سنج,دبی سنج باد ,سرعت سنج باد ,دما و رطوبت سنج باد . بادسنج ,فلوسنج باد,دما و رطوبت سنج هوا ,مدل 98653 ,ساخت کمپانیMIC تایوان . - رنج اندازه گیری سرعت باد : 0.4~35 m/s با دقت: ±2% of FS . - رنج اندازه گیری دبی باد: 0~9999 m³/s . - واحدهای اندازه گیری: m/s, ftm, cms, cfm, knt, KM/h , M...

ترمو بادسنج جیبی بادسنج مدل 98620 ساخت کمپانیMI

باد سنج,دبی سنج باد ,سرعت سنج باد ,دما و رطوبت سنج باد . ترمو بادسنج جیبی, بادسنج ,مدل 98620 ,ساخت کمپانیMIC تایوان . - رنج اندازه گیری سرعت باد : 0.4~20 m/s با دقت: ±3% of FS . - واحدهای اندازه گیری: m/s, ftm,m/h,kmh,knot . -رنج اندازه گیری دمای محیط: -15~+50 ċ با دقت: ċ 1 ± . - رنج اندازه گیری...

رطوبت سنج کاغذ مدل 98711 ساخت کمپانیMIC تایوان

رطوبت سنج کاغذ مدل 98711 ساخت کمپانیMIC تایوان . -دارای صفحه نمایش LCD بزرگ . - دارای قابلیت انتخاب انواع مختلف کاغذ از 4 گروه . - محدوده‌ی اندازه‌گیری رطوبت کاغذ: 2% - 40% . - دقت دستگاه: ±1% . - دقت قرائت: 0.5% . - خاموشی اتوماتیک پس از 15 دقیقه . - لوازم جانبی: دستگاه به همراه کلاهک سنسور – ...

UVمترنورسنج وسولار پاورمتر در یک دستگاهمدل9820

UVلایت متر,لایت متر ,پیرانومتر,(در یک دستگاه)،اندازه گیری تشعشع خورشیدی . UVمتر,نورسنج وسولار پاورمتر ,(در یک دستگاه)مدل98208 ساخت کمپانی MICتایوان . . - رنج اندازه گیری:* توان خورشیدی :40,400,4000 w/cm² . * یو وی لایت مترA: 40,400,1000µw/cm2,20mw/cm2 . *نور سنجی:40,400,4000,40000,400000Lux . -دق...

کالیبراتور صدا سنج مدل 98370 ساخت کمپانی MICتای

کالیبراتور صدا سنج, مدل 98370 ,ساخت کمپانی MICتایوان . - دارای استاندارد ANSI S1.4-1984 and IEC942 1988 Class 2 . - کالیبره صدادر دو سطحdb 94 و 114db . - دارای آدابتورمیکروفن با قطر 2/1 اینچ . -دقت: 0.5 db± . - فرکانس خروجی:4%Hz±1000 . -شرایط پایه: . دما: C° 20)68(F° . فشار اتمسفر: mbar 1013 . ر...

متر ليزري ديستو مدل 99770 ساخت کمپانی MIC تایوا

متر ليزري ,ديستو,فاصله سنج لیزریMIC, . متر ليزري, ديستو, مدل 99770 ,ساخت کمپانی MIC تایوان . -محدوده اندازه گيري: 0.05 تا 70 متر . -دقت اندازه گیری: 1.5 ± میلیمتر . -دقت قرائت:0.001 m . -سرعت اندازه گیری:0.5 ثانیه . - دارای چراغ صفحه نمایش جهت کار در محیطهای تاریک . -دارای حافظه تا 20 مورد . -واحد...

نور سنج با سنسور جداگانه مدل 98202 ساخت کمپانی

لایت متر, نورسنج ,لوکس متر . نور سنج, با سنسور جداگانه, مدل 98202 ,ساخت کمپانی MIC تایوان . -رنج اندازه گیری: 200/2000/20000/200000 LUX . - واحد های اندازه گیری : Lux, FC . - دقت دستگاه: ±3% . - قابلیت max hold . - دارای خروجی آنالوگ . -دارای سنسور جداگانه سیلیکون . - دارای صفحه نمایش دیجیتال 3-...

دستگاه سنجش کیفیت هوا آلودگی هوا مدلTES5321 ساخت

دستگاه سنجش کیفیت هوا(آلودگی هوا) مدلTES-5321 ساخت کمپانی TES تایوان . -محدوده اندازه گیری غلظت ذرات (PM2.5)2/5: cm3 0 ~ 500 µg/ با دقت 0/1 µg /cm3 . -محدوده اندازه‌گیری رطوبت: %1~%99 با دقت 0/1%RH . - محدوده اندازه‌گیری دما:F) - 20 °C ~ +60°C F ~ +140 ° (-4 ° با دقت 0/1°F , 0/1°C . - خطای انداز...

صدا سنج آنالیزوردار مدل TES1358Cساخت کمپانیTES

صداسنج ,صوت سنج, دسیبل سنج, Sound Level Meter . . صدا سنج آنالیزوردار, مدل , TES-1358Cساخت کمپانیTES تایوان . . -دارای صفحه نمایش LCD رنگی با نور پس زمینهTFT . - قابلیت آنالیزور اکتاو باند 11 )1/1باند) و33 )1/3باند( . - محدوده پهنای باند: 12.5Hz ~ 20KHz . - کاربرد های اندازه گیری: LP,Leq,...

صدا سنج LEQدار، مدل TES1353H ساخت کمپانیTES تایو

صداسنج ,صوت سنج, دسیبل سنج, Sound Level Meter . صدا سنج LEQدار، مدل TES-1353H ساخت کمپانیTES تایوان . . - کاربرد: SPL,Leq,SEL,MaxL,MinL . - رنج اندازه گیری : 30 ~130 db . - واحد های اندازه گیری: A , C . - دقت :1.5 dB ± . - دقت قرائت: 0.1db . - قابلیت اتصال به کامپیومتر با RS232 . - حافظه 32000 ...

صدا سنج دیتالاگر مدل TES1352H ساخت کمپانی TES

صداسنج ,صوت سنج, دسیبل سنج, Sound Level Meter . صدا سنج دیتالاگر, مدل TES-1352H ,ساخت کمپانی TESتایوان . . - محدوده اندازه گیری : 6 رنج 10db . 30~80,40~90,50~100,60~110,70~120,80~130db . - رنج اتوماتیک: 30~130db . - محدوده پهنای باند: 31.5HZ~8kHZ . - شبکه های اندازه گیری : A , C . - دقت دستگاه: ...

نویزدوزیمتر صدا مدل1354 TES ساخت کمپانی TESتایو

دوزیمتر صدا, نویزدوزیمتر, دزیمترصدا, نویزدزیمترصدا,درصدسطح صدا . نویزدوزیمتر, صدا مدل1354 TES- ,ساخت کمپانی TESتایوان . . -اندازه گیری درصد نویزدوز، سطح صدا و نمایش زمان . -محدوده اندازه گیری : 70 ~ 140dBA . -دقت اندازه گیری : ±1.5db . -نمایش دیجیتال :0.01 ~ 99.99%Dose . -معیار سطح : 80 , 84, 85 ,...

کالیبراتور صدا کالیبراتور نویزدوزیمتر کالیبراتو

کالیبراتور صدا, کالیبراتور نویزدزیمتر, کالیبراتورصوت سنج . کالیبراتور صدا , کالیبراتور نویزدوزیمتر, کالیبراتورصوت سنج, کالیبراتور دسیبل متر, کالیبراتور دسیبل سنج, مدل TES-1356 sound level calibrator, . -توانایی کالیبره کردن صدا از 94db تا 114db در 1kHz . -مجهز به میکروفن با قطر 1, 2/1 ,4/1 اینچ . -...

WBGT متر مدل TES1369ساخت کمپانی TESتایوان

دستگاه اندازه گیری استرس گرمایی, WBGTمتر,اندازه گیری دمای تر،دمای خشک،دمای گویسان . . WBGT متر, مدل, TES1369ساخت کمپانی TESتایوان . . -قابلیت اندازه گیری استرس گرمايي داخل (محيط بسته)و خارج (محيط باز) . -قابليت اندازه گيري دماي تر،دماي خشك، دماي گويسان . -محدوده اندازه گيري: -5ċ … +60ċ (23F … 140 ...

نور سنج لوکس مترلایت مترمدل TES1339 R ساخت کم

. . نور سنج, لوکس متر, Light Meter,شدت روشنایی, لایت مترمخصوص گلخانه ها . . نور سنج ,لوکس متر,لایت متر,مدل, TES-1339 R ساخت کمپانی TES تایوان . . - رنج اندازه گیری: 0.01… 999900 Lux . - واحد های اندازه گیری: Lux, FC, Lumens . - دقت قرائت:0.01Lux . - دقت دستگاه: ±3%rdg±0.5%f.s . - قابلیت قرائ...

نور سنج لوکس متر Light Meter لایت متر مدل TES

نور سنج ,لوکس متر, Light Meter , لایت متر, مدل TES-1339 ,ساخت کمپانی TES تایوان . - رنج اندازه گیری: 0.01… 999900 Lux . - واحد های اندازه گیری : Lux, FC , Lumens . - دقت قرائت:0.01Lux . - دقت دستگاه: ±3%rdg±0.5%f.s . - قابلیت قرائت ماکزیمم و مینیمم ومیانگین اندازه گیری . - حافظه دستی :99read . -...

گوس متر سه محوره تسلا مترمدل TES1394 ساخت کم

گوس متر, تسلا متر, تسترمیدان مغناطیسی, EMFتستر,دستگاه اندازه گیری میدان مغناطیسی . . گوس متر, سه محوره , تسلا متر,مدل TES-1394 ,ساخت کمپانیTES تایوان . - نمایش همزمان EMF برای هر سه راستای X,Y,Z و . محاسبه میانگین قرائت ها X+Y+Z/3 . -قرائت max,min و میانگین مقادیر اندازه گیری شده . -رنج اندازه گیر...

فلوکس متر لومن متر لومینانس متر لومینو متر مد

فلوکس متر, لومن متر ,لومینانس متر, لومینو متر, مدل ,TES-133ساخت کمپانی TESتایوان . - اندازه گیری شار نوری منتشر شده از یک منبع نوری . - مناسب برای:لامپ های LED , لامپ های فیبری ,لا مپ های کوچک. - حساسیت طیفی نزدیک به منحنی CIE photopic . - محدوده اندازه گیری از 0.05 تا 7000 لومنس . - دقت Lumen...

گوس مترتک محوره EMFتستر مدل TES1390 ساخت کمپان

گوس متر, تسلا متر, تسترمیدان مغناطیسی, EMFتستر,دستگاه اندازه گیری میدان مغناطیسی . . گوس مترتک محوره, EMFتستر, مدل TES-1390 ,ساخت کمپانیTES تایوان . -اندازه گیری قدرت میدان الکترو مغناطیس EMF . -قابلیت ثابت نگه داشتن بیشترین مقادیر . -رنج اندازه گیری: 200/2000 milli Gaussیا200 micro Tesla . - ...

دستگاه اندازه گیری امواج الکتریکی مدل TES593 س

دستگاه اندازه گیری امواج الکتریکی, RF تستر, نشتی سنج ماکروویو,انواع الکتروسموگ,امواج رادیوئی،RFمتر . دستگاه اندازه گیری امواج الکتریکی , مدل TES-593 ,ساخت كمپاني TES تايوان . -محدوده اندازه گیری فرکانسی از MHz 10 تا GHz 8 . -اندازه گیری ایزوتروپ سه بعدی EMF . -اندازه گیری غیر مستقیم به همراه 3 کانا...

ترمورطوبت سنج دیتا لاگر رطوبت سنج

ترمو رطوبت سنج محیطی ,رطوبت سنج, هیدرومتر, دماسنج ورطوبت سنج ,دیتالاگر دما و رطوبت, ترموگراف,دیتالاگر دما و رطوبت ,مخصوص کنترل دما و رطوبت گلخانه ها . . ترمورطوبت سنج دیتا لاگر, رطوبت سنج , رطوبت سنج پرتابل,مدل TES-1361C ,ساخت کمپانیTES تایوان . -رنج اندازه گیری دما: -20 … 60ċ - دقت: ±0.5ċ . -...

ترمورطوبت سنج دیتا لاگر رطوبت سنجهیدرومتر مدل T

ترمو رطوبت سنج محیطی ,رطوبت سنج, هیدرومتر, دماسنج ورطوبت سنج ,دیتالاگر دما و رطوبت, ترموگراف,دیتالاگر دما و رطوبت ,مخصوص کنترل دما و رطوبت گلخانه ها . . ترمورطوبت سنج دیتا لاگر, رطوبت سنج,هیدرومتر, مدل TES-1364/1365 ,ساخت کمپانیTES تایوان . . -دارای پراپ مجزا (اکسترنال) . - دارای صفحه نمایشگر دو ...

ترمورطوبت سنج رطوبت سنجترموهیدرومترمدل TES126

ترمو رطوبت سنج محیطی ,رطوبت سنج, هیدرومتر, دماسنج ورطوبت سنج ,دیتالاگر دما و رطوبت, ترموگراف,دیتالاگر دما و رطوبت ,مخصوص کنترل دما و رطوبت گلخانه ها . . ترمورطوبت سنج , رطوبت سنج,ترموهیدرومتر,مدل TES-1260 ,ساخت کمپانیTES تایوان . -رنج اندازه گیری دما: -20 … 60ċ - دقت: ±0.8ċ . -رنج اندازه گیری رط...

دیتالاگر 8 کاناله دیتالاگر 8 کاناله دمادیتالاگر

. ديتا لاگر 8 كاناله دما, ترمو متر ديتا لاگر 4 کاناله . دیتالاگر 8 کاناله, دیتالاگر 8 کاناله دما,دیتالاگردما, مدل prova 830 , با LCD رنگی . -دارای صفحه نمایش 5.7 اینچی رنگی TFT . -دارای 8 ورودی اندازه گیری دما و ثبت ان . -قابلیت ترسیم 8 منحنی رنگی گرافیکی . -نمایش اطلاعات به صورت دیجیتال و آن...

ترمو متر دیتالاگر4 کاناله ترمودیتالاگر ترمومتر

ترمو متر دیتالاگر4 کاناله, ترمودیتالاگر, ترمومتر دیتالاگر ,مدل TES-1384 , ساخت کمپانی TESتایوان . . - حفاظت ازورودیایزولهP 350Vp بین هردو ورودی. . - دماسنج بسیار دقیق باترموکوپل C,B,U,L,N,S,R,T,E,J,K . . - دارای آلارم قابل برنامه ریزی برای هر 4 ورودی . . -نمایش همزمان دما برای هر 4 ترموکوپل . ...

هات وایر باد سنج هات وایرمدلTES1340 ساخت کمپا

باد سنج , هات وایر , فلوسنج باد, سرعت سنج باد . باد سنج Anemometer, , هات وایرhot-wire,مناسب برای : . - کنترل کردن تهویه ها . - هواکش ها و کولر ها . - ورزش های تفریحی و ... هات وایر, باد سنج هات وایر,مدلTES-1340 ,ساخت کمپانیTES تایوان . - اندازه گیری سرعت باد و حجم هوای مورد نظر (CFM,CMM) . - محدود...

هات وایر دیتالاگر باد سنج هات وایرمدل TES1341

باد سنج , هات وایر , فلوسنج باد, سرعت سنج باد . . باد سنج Anemometer, , هات وایرhot-wire,مناسب برای : . . - کنترل کردن تهویه ها . . - هواکش ها و کولر ها . . - ورزش های تفریحی و ... . هات وایر دیتالاگر, باد سنج هات وایر,مدل TES-1341 ,ساخت کمپانیTES تایوان . . - اندازه گیری سرعت باد و حجم هوای ...

صدا سنج مدل TES1351 ساخت کمپانی TESتایوان

صداسنج ,صوت سنج, دسیبل سنج, Sound Level Meter . صدا سنج, مدل TES-1351 ,ساخت کمپانی TESتایوان . . -محدوده اندازه گیری : Low:35~95db , . High:65~130db . -محدوده پهنای باند: 20HZ~8kHZ . - شبکه های اندازه گیری : A , C . - دقت اندازه گیری : 1.4db . - دقت قرائت: 0.1 db . - نوع خروجی : AC , DC . ...

دستگاه سنجش کیفیت هوا آلودگی هوا مدلTES5321 ساخت

دستگاه سنجش کیفیت هوا(آلودگی هوا) مدلTES-5321 ساخت کمپانی TES تایوان . . -محدوده اندازه گیری غلظت ذرات (PM2.5)2.5:cm3 0 ~ 500 µg/ با دقت 0.1 µg /cm3 . -محدوده اندازه‌گیری رطوبت: %1~%99 با دقت 0/1%RH . - محدوده اندازه‌گیری دما:F) - 20 °C ~ +60°C F ~ +140 ° (-4 ° با دقت 0.1°F , 0.1°C . - خطای اند...

کلوین مترکلوین سنج کالرمتر اندازه گیری حرارت نو

کلوین متر, کالرمتر, Chroma متر , اندازه گیری حرارت نور . کلوین متر,کلوین سنج, کالرمتر, اندازه گیری حرارت نور, رنگ سنج نور, chroma meter , chroma متر, مدلTES-136 , ساخت کمپانی TESتایوان . . - اندازه گیری (Ev, x, y); (Ev, u', v'); (Ev, ëd, Pe); (Ev, ëd, Pc);(Ev, MAX, MIN) . (Ev, Tcp, ∆uv); (∆Ev, ∆T...

درخشندگی سنج سنجش میزان درخشندگی لومینانس متر م

درخشندگی سنج, لومینانس متر, لومیننس متر . درخشندگی سنج, سنجش میزان درخشندگی, لومینانس متر, مدلTES-137 , ساخت کمپانی TES تایوان . - رنج اندازه گیری: 0.01~1999k cd/m2 . - دقت قرائت:0.01 cd/m2 . - دقت دستگاه: ±3% rdg ±5dgt . - اندازه گیری نسبت درخشندگی A/B ،A% و B-A . - قابلیت قرائت ماکزیمم و مینیمم...

غلظت سنج وشمارنده ذراتپارتیکل مس کانتر مدلTES52

غلظت سنج وشمارنده ذرات(پارتیکل مس کانتر) مدلTES-5200 ساخت کمپانی TES تایوان . -اندازه‌گیری ذرات در 8 کانال درحالت شمارش(count mode) : . 1.0µm , 2.5µm , 4.0µm, 5.0µm, 7.0 µm , 10 µm , 0.7µm , 0.5µm . -محدوده‌ی تراکم جرم(غلظت) در حالت Mass Mode: . PM1, PM2.5, PM 4, PM 7, PM 10, TSP . با رنج ...

پارتیکل کانتر غبارسنج شمارنده ذرات غبار مدلTES

. پارتیکل کانتر ,غبارسنج, شمارنده ذرات غبار , مدلTES-5110 ساخت کمپانی TES تایوان . Particle Counter . پارتیکل سنج, پارتیکل سایزر, کیفیت سنج هوا, . -اندازه گیری ذرات در سایزهای :1µm , 0.5 µm , 0.3µm . 2.0µm ,5.0µm,10µm , . -اندازه گیری غلظت هر سایز تا 70,000 particles / L . - قرائت دما و رطوبت...

PHمتر ECمتر TDSمتر ORPمتر اسید سنج کنداکتیویم

. PHمتر, اسیدسنج, ECمتر, کنداکتیویمتر, TDSمتر, سختی سنج آب, ORPمتر . PHمتر, ECمتر, TDSمتر, ORPمتر, اسید سنج, کنداکتیویمتر, سختی سنج اب, هدایت سنج اب, مدل TES-1381 , ساخت کمپانی TESتایوان . محدوده اندازه گیری: . اسید0~14 PH : با دقت 0.001ph . 0~2000 mV:ORP با دقت 0.1mv . کنداکتیویمتر : 0~200 Ms...

آناليزور رنگRGB متر کالرمتر تستر رنگ مدل TES

آناليزور رنگ, کالرمتر, تستررنگ, RGBمتر, color meter . آناليزور رنگRGB , متر, کالرمتر, تستر رنگ ,مدل TES-135 , ساخت کمپانی TES تایوان . . -قابلیت تشخیص تفاوت رنگ بین دو نمونه در: . Δ(L*,a*,b*), Δ(E*ab,C*ab, H*ab),Δ(Y, x, y), Δ(X, Y, Z) or Δ(Rs, Gs, Bs) . -فاصله رنگها نمایش داده شده در: . (L*, a*, b*...

ترمومترتماسی دماسنج حرارت سنج مدل TES1319A

. ترمومترتماسی, دماسنج , حرارت سنج ,مدل TES-1319A ,(thermometer (type k)) . - دارای ورودی ترموکوپل K . - قابلیت نمایش واحدهای سانتیگراد° C و فارنهایت F . - توانایی قرایت مقدار max&min . - قابلیت ثابت نگه داری اطلاعات HOLD . -محدوده اندازه گیری:° C 1300-50~ . -دقت قرائت 0.1° C . . لطفا"جهت کسب اط...

ترمومترتماسی دماسنج حرارت سنج مدل Tes131713

. ترمومترتماسی ,دماسنج , حرارت سنج ,مدل Tes-1317/1317R ,(platinum RTD thermometer) . -دارای استاندارد Pt 3916/3926/385 . - دارای ورودی ترموکوپل PT100 . -قابلیت ذخیره اطلاعات تا 4200 مورد و اتصال به کامپیوتر در مدل TES-1317R . - زنگ اخطار قابل تنظیم . - دو کاناله (اندازه گیری دما دو نقطه بطور همزم...

ترمومترتماسی دماسنج حرارت سنج مدل Tes1314J

ترمومترتماسی, دماسنج , حرارت سنج ,مدل ,Tes-1314(J,K,E,T,R,S,N thermometer) . . -دارای 7نوع ورودی ترموکوپلJ,K,E,T,R,S,N . - دو کاناله ،اندازه گیری دما دو نقطه بطور همزمان . - قرائت بیشترین کمترین و مقدار میانگین . - قابلیت ذخیره مقدار max&min به همراه زمان و مقدار میانگین . - دارای تعیین شاخص دما ب...

ترمومتر تماسیدماسنج حرارت سنج مدل TES1306

. . ترمومتر تماسی,دماسنج , حرارت سنج ,مدل TES-1306 ,(k/j thermometer) . . . . -دارای 2 نوع ورودی ترموکوپل KوJ . . - دو کاناله ,اندازه گیری دما دو نقطه بطور همزمان . . - قابلیت نمایش واحدهای سانتیگراد° C و فارنهایت F . . - محدوده اندازه گیری اتوماتیک . . - توانایی قرایت مقدار max&min . . -...

ترمومتر تماسی دیتالاگردماسنج حرارت سنج مدل TES

ترمومتر تماسی دیتالاگر,دماسنج, حرارت سنج ,مدل ,TES-1307(datalogging k/j thermometer) . . -دارای 2 نوع ورودی ترموکوپل KوJ . - دو کاناله (اندازه گیری دما دو نقطه بطور همزمان) . - قابلیت نمایش واحدهای سانتیگراد° C و فارنهایت F . - ظرفیت ذخیره 15000 مورد . - قرایت بیشترین کمترین و مقدار میانگین . - دار...

اسید سنج ، PH متر ORPمتر دماسنج مایعات مدل pH4

اسید سنج، PH متر, ORPمتر, دماسنج مایعات مدل pH4805 ساخت کمپانی ezdoتایوان . 4805 pH ORP Temp Indicator .  قابلیت اندازه گیری و نمایش تابلویی پارامترهای pH/ ORP / Temp . محدوده اندازه گیری: . اسید : - 2~16PH با دقت 0.01pH . ORP متر (mv): -1000~1000mV با دقت: 1Mv . درجه حرارت : 0~90 0...

سختی سنج TDS متر هدایت سنج ،EC متر شورس سنج د

سختی سنج, TDS متر, هدایت سنج ،EC متر, شورس سنج , دماسنج مایعات مدل 4805Cond ساخت کمپانی ezdo تایوان . 4805Conductivity/ TDS/ Salt /Temp Indicator . . قابلیت اندازه گیری و نمایش تابلویی پارامترهای TDS/ Conductivity/ Salt / Temp . محدوده اندازه گیری: . • (Conductivity) کانداکتیویمتر : 0~2000μ...

کلرسنج دیجیتالی قلمی کلر آزاد FCL کلر توتال TCL

کلرسنج دیجیتالی قلمی, کلرآزادFCL , کلرتوتال ,TCLمدل 6742 ساخت کمپانی Ezdoتایوان . . 6742 pocket Free and Total Chlorine Tester . . • قابلیت اندازه گیری میزان کلر باقیمانده آزادFCL و کلر باقیمانده کل TCL . • محدوده اندازه گیری: . کلر سنجی 0 ~ 3.50PPM با دقت قرائت 0.01ppm...

PH ConductivityTDS ORP Salt°C متر قلمی مدل 8200

. PH/Conductivity/TDS/ORP/Salt/°C متر قلمی مدل 8200 ساخت کمپانی Ezdo تایوان . . 8200 pH/mV/Cond/TDS/Salt/Temp Meter . .  قابلیت اندازه گیری 5 پارامتر تنها بایک الکترود .  محدوده اندازه گیری: . • اسید : - 2~16PH با دقت 0.01pH . • (Conductivity) کانداکتیویمتر: 0~100.0ms . ...

اسکنر اتوماتیک 10 کاناله دما مدل ATS2000 ساخت کم

اسکنر اتوماتیک 10 کاناله دما مدل ATS-2000 ساخت کمپانی EZDO تایوان . دماسنج تابلوئی 10 کاناله . ATS-2000 Temperature Scanner . . - محدوده اندازه گیری دما : . Type K: -50 ~ 1370 ℃ / -58 ~ 2498℉ . Type J: -50 ~ 1000℃ / -58 ~ 1832℉ . Type T : -120 ~ 400℃/ -184 ~ 752℉ . Type E:-50 ~ 750℃ / -58 ~ 138...

ارتعاش سنج مدلTES3100 ساخت کمپانی TESتایوان

لرزش سنج، ارتعاش سنج ، ویبرومتر، Vibration Meter، لرزش نگار ، جابجایی سنج ، سرعت سنج ، شتاب‌سنج پیزوالکتریک، . . لرزش سنج مدل TES-3100، ویبرومتری دیجیتال با سنسور پیزوالکتریکی میباشد که قابلیت اندازه گیری دامنه ارتعاشات شامل سه پارامتر سرعت ، شتاب و جابجایی را دارد. سنسور پیزوالکتریک ارتعاش سنج ...

دوزيمتر فردي صدا مدل TES660 ساخت کمپانی TES تایوا

دوزيمتر فردي صدا مدل TES-660 ساخت کمپانی TES تایوان . . TES-660 Badge Noise Dosimeter . . دوزیمتر شانه ای مطابق با استانداردهاي . IEC 61252 , ANSI , Intrinsic safety(660A) . . محاسبه و ذخیره مقادیر پارامترهای دوز صدا ،سطح و میانگین صدا . Dose,Laeq,Lzpk,LCpk,Lavg . . محدوده اندازه گیری: دینامیکی ...

کدورت سنج پرتابل، رومیزی،TUB430 Turbidity Meter

کدورت سنج پرتابل، رومیزی مدل TUB-430 ساخت کمپانی ezdo تایوان . • محدوده اندازه گیری کدورت : . 0NTU~19.99 NTU/ 20.0~199.9NTU/ 200~1000 NTU . با دقت قرائت : 0.01/0.1/1NTU . • دقت دستگاه : . ±3%reading + 1 digit at < 500 NTU . ±5%reading + 1 digit at > 500 NTU . • واحد های اندازه ...

اسید سنج PHمتر قلمی مدل 99601ساخت کمپانی MICت

. اسید سنج, PHمتر, قلمی ,مدل 99601,ساخت کمپانی MICتایوان . - محدوده اندازه گیری: 0~14PH . -دقت قرائت: 0.1pH . - دقت دستگاه: ±0.1+1dgt . -قابلیت کاليبره اتوماتیک در 1یا2 نقطه . -صفحه نمایش LCD به ابعاد 21*18mm . -دارای استاندارد IP57 برای بدنه ضد آب و مقاوم ABS . -ملحقات :دستگاه، الکترود،محلو...