دارالترجمه عصر زبان

تهران
05136624581
مشهد، قاسم آباد، روبروی دانشکده مهندسی دانشگاه آزاد، استاد یوسفی 17، انتهای کوچه سمت چپ

ترجمه فوری و تخصصی متون

دارالترجمه عصر زبان . با همکاری کارشناسان و کارشناسان ارشد مترجمی . ترجمه از زبانهای انگلیسی، عربی، فرانسه، آلمانی و روسی به فارسی و بالعکس . ترجمه فوری و غیر فوری کلیه متون تخصصی و عمومی . ترجمه با کیفیت بالا و قیمت مناسب . ترجمه متون دانشجویی، سازمانی، اداری . ترجمه حرفه ای فارسی به انگلیسی مقالات...

ترجمه فوری و تخصصی متون

دارالترجمه عصر زبان . با همکاری کارشناسان و کارشناسان ارشد مترجمی . ترجمه از زبانهای انگلیسی، عربی، فرانسه، آلمانی و روسی به فارسی و بالعکس . ترجمه فوری و غیر فوری کلیه متون تخصصی و عمومی . ترجمه با کیفیت بالا و قیمت مناسب . ترجمه متون دانشجویی، سازمانی، اداری . ترجمه حرفه ای فارسی به انگلیسی مقالات...

ترجمه فوری و تخصصی متون

دارالترجمه عصر زبان . با همکاری کارشناسان و کارشناسان ارشد مترجمی . ترجمه از زبانهای انگلیسی، عربی، فرانسه، آلمانی و روسی به فارسی و بالعکس . ترجمه فوری و غیر فوری کلیه متون تخصصی و عمومی . ترجمه با کیفیت بالا و قیمت مناسب . ترجمه متون دانشجویی، سازمانی، اداری . ترجمه حرفه ای فارسی به انگلیسی مقالات...

دارالترجمه عصر زبان

به تعدادی مترجم حرفه ای زبان انگلیسی نیازمندیم. برای دریافت آزمون و فرم ثبت نام، ایمیلی با عنوان "استخدام مترجم" به آدرس زیر ارسال نمایید. asrezaban@yahoo.com . ...