محمد قاسم زاده

09111826080
تالش، میدان نماز، کارخانه برنجکوبی گلچین


فروش برنج
۹۳دی۱۲
 فروش برنج
. فروش انواع برنج موغوب گیلان وسبوس برنج . هاشمی،طارم، علی کاظمی، خزر، . شیرودی،رمضانی . با قیمت مناسب...