محمد قاسم زاده

09111826080
تالش، میدان نماز، کارخانه برنجکوبی گلچین


فروش برنج
۹۳دی۱۲
 فروش برنج
فروش انواع برنج موغوب گیلان وسبوس برنج هاشمی،طارم، علی کاظمی، خزر، شیرودی،رمضانی با قیمت مناسب...