فرامرز احمدیه

0341-2237597 - 0341-2237598
کرمان


فروش برنج
۹۴فروردین۹
 فروش برنج
عرضه و توزیع بدون واسطه برنج ایرانی ( آستانه اشرفیه ) در استان کرمان . پذیرش نمایندگی فعال از کلیه شهرستانهای کرمان...