بهروز مجیدزاده

01824464283
رشت تالش سراه خلخال برنج فروشی برادران مجیدزاده


فروش برنج
۹۳دی۱۲
 فروش برنج
برنج فروشی برادران مجدزاده انواع برنج گیلان هاشمی درجه یک 26500ریال طارم26000ریال خزر 20000ریال شیرودی 16500ریال رمضانی13500ریال...