نگهداری اثاثیه منزل و کالاهای تجاری در انبار
 نگهداری اثاثیه منزل و کالاهای تجاری در انبار
نبار آسايش پور - شيوه اي نوين در انبارداري - الگويي از صندوق امانات بانکي گرفته شده . . اين انبار با دارا بودن بيش از 1400 دستگاه کانتينر 20 و 40 فوت محلي امن براي نگهداري . . کالا هاي تجاري و شخصي و لوازم منزل بصورت کاملا اختصاصي و شخصي ميباشد . . هر کانتينر مربوط به يک نفر بوده و هر شخص با ق
نگهداری اثاثیه منزل و کالاهای تجاری
 نگهداری اثاثیه منزل و کالاهای تجاری
نبار آسايش پور - شيوه اي نوين در انبارداري - الگويي از صندوق امانات بانکي گرفته شده . . اين انبار با دارا بودن بيش از 400 دستگاه کانتينر 20 و 40 فوت محلي امن براي نگهداري . . کالا هاي تجاري و شخصي و لوازم منزل بصورت کاملا اختصاصي و شخصي ميباشد . . هر کانتينر مربوط به يک نفر بوده و هر شخص با قف