فرهاد انواری

09141154261
آبرسان, نصف راه, قطران


آموزش آیلتس و تافل در تبریز
 آموزش آیلتس و تافل در تبریز
ادگیری مکالمه زبان انگلیسی . از سطح مبتدی تا آمادگی آزمون . IELTS- TOEFL- MCHE . در دوره های 4 الی 6 ماهه . مطالعه کتب جدید, به روز و تحصصی دوره های Pre-Ielts , Pre-Toefl . تقویت مهارتهای چندگانه writing, Reading, speaking, Listening . مناسب و ایده آل برای دانشجویان و زبان آموزانی که در یک بازه زمان
آموزش آیلتس و تافل در تبریز
 آموزش آیلتس و تافل در تبریز
ادگیری مکالمه زبان انگلیسی . . از سطح مبتدی تا آمادگی آزمون . . IELTS- TOEFL- MCHE . . در دوره های 4 الی 6 ماهه . . مطالعه کتب جدید, به روز و تحصصی دوره های Pre Toefl, Pre Ielts . . تقویت مهارتهای چندگانه writing, Reading, speaking, Listening . . موفقیت عالی زبان آموزان در اخذ نمره قبولی و کمک