خانم صفرپور

تهران
09352149348
تهران

مترجمین زبان روسی

ترجمه روسی به فارسی و فارسی به روسی . . ترجمه انگلیسی به روسی و روسی به انگلیسی . . در اسرع وقت . . ترجمه کلیه متون عمومی و تخصصی . . ترجمه متون دانشجویی عمومی و تخصصی . . . . ترجمه حضوری و همزمان . . . . ترجمه بازرگانی و تجاری . . . . ترجمه رمان، داستان و ... . . . . ترجمه متون ت...

دارالترجمه اینترنتی زبان روسی

دارالترجمه اینترنتی زبان روسی . . ترجمه روسی به فارسی و فارسی به روسی . . ترجمه انگلیسی به روسی و روسی به انگلیسی . . در اسرع وقت . . ترجمه کلیه متون عمومی و تخصصی . . ترجمه متون دانشجویی عمومی و تخصصی . . . . ترجمه حضوری و همزمان . . . . ترجمه بازرگانی و تجاری . . . . ترجمه رمان، دا...

دارالترجمه اینترنتی زبان روسی بسیار بسیار مناسب

دارالترجمه اینترنتی زبان روسی (مترجمین زبان روسی)(ترجمه کتبی ، شفاهی و همزمان ، آموزش) . . ترجمه کلیه متون عمومی و تخصصی روسی به فارسی و فارسی به روسی در اسرع وقت . . . . ترجمه متون علمی ، عمومی ، تخصصی از روسی به فارسی و فارسی به روسی. . . . ترجمه متون دانشجویی عمومی و تخصصی . . . . ترجمه...

آموزش وترجمه از روسی به فارسی

ترجمه تمامی متون از روسی به فارسی و فارسی به روسی و آموزش زبان روسی. امکان آموزش و ترجمه تیمی و گروهی جهت امور پروژه ای و ترجمه های حجم بالا و ترجمه به طور پیوسته جهت شرکت های خصوصی به طور پاره وقت. . اعضای گروه قادر به همکاری تمام وقت یا پاره وقت با موسسات و شرکت ها و نهادهای مختلف را دارا می باشن...

دارالترجمه اينترنتي زبان روسي

دارالترجمه اينترنتي زبان روسي (مترجمين زبان روسي) . . ترجمه كليه متون عمومي و تخصصي روسي به فارسي و فارسي به روسي در اسرع وقت . . ترجمه متون علمي ، عمومي ، تخصصي از روسي به فارسي و فارسي به روسي. . ترجمه متون دانشجويي عمومي و تخصصي . . ترجمه حضوري و همزمان . . ترجمه بازرگاني و تجاري . . ترجمه ...

ترجمه همزمان زبان روسی

ترجمه همزمان زبان روسی . . اولین دارالترجمه زبان روسی: ترجمه همزمان زبان روسی به فارسی و بالعکس . . . . در ایران و کشورهای روس زبان . . خدمات : . . - ترجمه همزمان روسی به فارسی و بالعکس ) جلسات - همایش – کنفرانس -نمایشگاه- . . عقد قرار داد- مکاتبات تلفنی -بازدیدها) . . - همراهی مترجمین زب...