سمینتال هلشتاین
 سمینتال هلشتاین
AVMARKET . "خرید و فروش دام صنعتی به هر تعداد در سرتاسر ایران " . از نژاد سیمنتال و هلشتاین . گوساله شیری -قطع شیر رگاهی . گوساله پرواری نر و گوساله ماده . تلیسه پای کل و آبستن سنگین - گاو شیری تحت رکورد . . وحید کاشانی . -قم شهرک صنعتی لبن D61 . . "قم-روبروی جمکران-جاده جنت آباد -حدود کیلومتر
خریدفروش تبدیل و ارتقاع کرگ KORG PA50SDPA3X
 خریدفروش تبدیل و ارتقاع کرگ KORG PA50SDPA3X
رکت کرگ جزیره"با مدیریت جناب اشکان نجفپور"با 15سال سابقه کار در زمینه : . خرید و فروش تعمیرات /تبدیل و ارتقاع انواع مدلهای ارگ کمپانی کرگ در ایران . تبدیل ارگ های سریPAبه PA3X جدید "تماس تلفنی" . ارگPA50 SDسمپلر4V . تلفن تماس: 021466742805 -10الي18/30عصر . WWW.KORGIRAN.COM EMAIL:KORGIRAN.COM@GMAIL.